Hasta Hak ve Sorumlulukları

İstanbul Onkoloji Merkezi’nden hizmet alan, tüm hasta ve yakınlarının hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Hasta ve Yakınlarının Hakları Hizmetlerden Yararlanma Hakkı; Hastaneye başvuran her birey, Irk, dil, din, mezhep, 
cinsiyet, felsefi inanç,  ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkına sahiptir. 

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme ;

Hastalar ve yasal temsilcileri sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili tüm süreçleri öğrenme vetedavilerine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı;
Hasta hekimini ve/veya sağlık kurumunu, hangi tedavi yönteminin kullanılacağı gibi konularda seçmeve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı;
Hasta mahremiyeti, özellikle klinik görüşmeleri, muayene, girişimlerde/tedavilerde ve transferindeönemlidir. Hastalar diğer personellerden, hastalardan ve hatta kendi aile bireylerinden bile mahremiyetisteyebilirler.

Tedaviyi Reddetme, Rıza(Onay) Hakkı;
Hastalar yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra,önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya dadurdurma hakkına sahiptirler.

Güvenlik ve Kalite Standartları Hakkı;
Hastaların güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti alma, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkı vardır.

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı;
Sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde, tüm hasta ve yakınlarının ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri alan isteme hakkı vardır.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı;
Hasta ve yakınları, her zaman ve her türlü koşulda, kişisel değerleri ve dini inançları konusunda saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına 
sahiptir.

Ziyaret ve Refakatçi Hakkı;
Hastaların teşhis ve tedavisine engel olmadığı sürece,sağlık kuruluşunun belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak tüm hastaların ziyaretçi kabul  etme ve refakatçi bulundurma hakkı vardır. 

Şikayet etme Hakkı;
Hastalar ve yakınları, sağlık hizmetinin sunumu sırasında haklarının ihlali durumunda şikayet etme ve dava açma hakkına sahiptirler. Yine hasta ve yakınlarının, hasta haklarına ilişkin şikayetlerini hastane yetkililerine bildirme hakkı vardır.

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları
Genel Sorumluluklar;

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni  yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelereuymalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu; 
Hastalar, sağlık,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme;
Hasta, yakınmalarını, daha önce geçirdiği rahatsızlıkları ve kullandığı ilaçları, bulaşıcı hastalıklarını vs. bilgileri tam ve eksiksiz olarak vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma;
Hasta ve yakınları; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Tedavisi ile ilgili Önerilere Uyma;
Hasta, tedavisi ve kullanacağı ilaçlar ile ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve uymalıdır. Uygulanacak tedaviyi 
reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

ONLINE APPOINTMENT

Online Randevu I Want to Get Online Appointment

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu I Would Like to Call Me

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.