Tanı
Tanı

40 Yaş Altı Erkek ve Kadınlar İçin  Uygulanan Check-up Programı

LABORATUVAR TETKİKLERİ

Glukoz: Diyabet (şeker hastalığı) tanı ve takibinde kullanılır.BUN,Kreatinin,Ürik Asit: Böbrek hastalıklarıhakkında bilgi verir.
Kolestrol,HDL,LDL,VLDL,Trigliserid: Kalp damarhastalıkları yönünden risk belirlenmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi için kullanılır.
AST-ALT: Karaciğer fonksiyonları hakkında bilgi verir.
GGT: Safra yolları ve karaciğer hastalıklarının tanı-snda kullanılır
Hemogram(Tam Kan Sayımı): Kan hastalıklarının tanısında kullanılır.
Sedimantasyon: Enfeksiyon hastalıkları, iltihabi hastalıklar,tümörler,verem gibi birçok hastalıkta tanıya yardımcı bir laboratuar tetkikidir.
TİT: Enfeksiyon, taş ve kanamalarının tanısında kullanılır.
HbS Ag: Kişideki hepatit B hastalığı hakkında bilgi verir.

RADYOLOJİ TETKİKLERİ

Tiroid Ultrason: Tiroid bezinin büyüklüğü (guatr) vehastalıkları hakkında bilgi verir.
Tüm Abdomen Ultrason: Karaciğer,dalak,pankreas,böbrekler,safra kesesi,karın içi büyük damarlar,mesane,erkeklerde prostat,kadınlarda rahim ve yumurtalıkların değerlendirilmesinde ve hastalıklarınsaptanmasında kullanılır.
Dijital Akciğer Grafi: Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde ve hastalıklarının saptanma-
sında kullanılır.
Meme Ultrason (Kadınlar İçin): Memenin değerlendirilmesinde ve meme hastalıklarının erken 
teşhisinde kullanılır.

40 Yaş Üstü Erkekler İçin Uygulanan Check-up Programı

LABORATUVAR TETKİKLERİ

Glukoz: Diyabet (şeker hastalığı) tanı ve takibinde kullanılır.
BUN,Kreatinin,Ürik Asit: Böbrek hastalıklarıhakkında bilgi verir.
Kolestrol,HDL,LDL,VLDL,Trigliserid: Kalp damarI hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, diyet düzen-
lenmesi ve takibi için kullanılır.
AST-ALT: Karaciğer fonksiyonları hakkında bilgi verir.
GGT: Safra yolları ve karaciğer hastalıklarının tanı-snda kullanılır.
F-PSA-Total PSA: Prostat Hastalıklarının tanısındakullanılır.
Hemogram(Tam Kan Sayımı): Kan hastalıklarının
tanısında kullanılır.
Sedimantasyon: Enfeksiyon hastalıkları, iltihabihastalıklar,tümörler,verem gibi birçok hastalıkta
tanıya yardımcı bir laboratuar tetkikidir.
TİT: Enfeksiyon, taş ve kanamalarının tanısında kullanılır.Gaitada Gizli Kan: Sindirim sistemi hastalıklarınıntanısında kullanılır.
HbS Ag: Kişideki hepatit B hastalığı hakkında bilgi verir.

 

 

ONLINE APPOINTMENT

Online Randevu
Online Randevu I Would Like to Call Me

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.