PET-CT NUCLEAR MEDICINE

PET-CT NEDİR?

Organ ve dokularda ortaya çıkan fonksiyonel (işlevsel) değişiklikleri  anatomik detaylarla birlikte gösteren, etkinliği kanıtlanmış biR görüntüleme tekniğidir. En önemli kullanım alanı onkolojik çalışmalardır. Kalp Hastalıkları Nörolojik Hastalıklar (Alzeimer) - PET/CT tek bir görüntüde vücudun tüm alanları üç boyutlu incelendiğinden hastalık hakkında birçok tıbbi testin verebileceğinden daha fazla ve güvenilir bilgi verir

.- PET/CT tek bir görüntüde vücudun tüm alanları üç boyutlu incelendiğinden hastalık hakkında birçok tıbbi testin verebileceğinden daha fazla ve güvenilir bilgi verir

.- PET/CT hastalığın erken tanısını sağlar.-PET/CT  hastalığın doğru evrelendirilmesini sağlar.

-PET/CT hastalığa ait doğru tedavi şekillerinin seçilmesine yardımcı olur.

-PET/CT hastalığın seyrini ve tedaviye yanıtını gösterir.

-PET/CT gereksiz cerrahi ve tıbbi tedavileri engeller.PET CT Hangi Çeşit Kanserlerin Tanısında Kullanılıyor?En başta akciğer kanserinin erken tanısında kullanılmaktadır.

-PET CT, kanser 7 mm iken bile göstermektedir.Böylelikle tümör hücresi henüz akciğerin dışına çıkmadan erken evrede yakalanabilmektedir.Lenfoma, Meme Kanseri, Deri kanserleri, ve en önemlisi kolon kanseri de erken evrede PET CT ile yakalanabilir.

NÜKLEER TIP

İleri teknoloji tam donanımlı cihazımız ile Nükleer Tıp Uzmanımız gözetiminde Talyum (kalp) , tiroid, böbrek ve kemik başta olmak üzere tüm sintigrafik incelemeler kusursuz uygulanmaktadır.Nükleer Tıp canlılara verilen ışın etkin (radyoaktif) maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler veya aygıtlarla dışarıdan sayımı (parıltı sayımı) ya da görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır.Sintigrafi; eser düzeyde ışın etkin (radyoaktif madddenin) bir maddenin genellikle damardan verilmesinden sonra "Gamma kamera" denen görüntüleme aygıtıyla işlevbilimsel bir durumun (organdaki kanlanma vb. değişim) görüntülenmesi tekniği olup, kemik, kalp, beyin, ve dinamik böbrek sintigrafisi gibi türleri bulunmaktadır.
Kullanılan aygıtlar,radyoaktivite yayıcıları, Gamma camera ve PET-CT(Pozitron Emisyon Tomografisi) olarak adlandırılır.

Görüntüleme için kullanılan bileşikler,radyonuklider ya da radyonüklidler ile birleştirilen farmasötiklerdir. Bu maddeler vücutta fizyolojik işlevsellikleri ile görüntü sağlarlar. Görüntü almak için kullanılan en basit aygıta "Gamma kamera" adı verilir. Bu cihazların daha gelişmiş türleri "SPECT" (Single PhotonEmission Tomography) adını alır. En son kullanıma giren Nükleer Tıp aygıtı,PET-CT ya da PET/MR'dır. Bu sistemlerde amaçlanan işlev bilimsel görüntüleme ile anatomik görüntülemenin tek bir görüntüde birleştirilmesidir.Nükleer tıbbın sağaltımı (tedaviyi) ilgilendiren yanında vücuda ayrı yollarla verilen radyonüklidlerden yararlanılır. Burada radyasyonun sağaltıcı ya da ağrı giderici özelliklerinden yararlanılır.Troid urları ve hipertiriodin tedavisi buna örnek gösterilebilir.

Türkiye'de birçok üniversite hastanesinde Nükleer Tıp Anabilim Dallarında, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Nükleer Tıp Bölümleri`nde ve birçok özel nükleer tıp laboratuvarında, nükleer tıp incelemeleri yapılmaktadır.Vücuda damar yolu ile enjekte edilen radyoaktif maddenin, radyasyon ölçüsü olarak herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Sintigrafik araştırmalarla radyolojik araştırmalar arasındaki tek benzerlik, iki yöntemde de elde edilen görüntülerin bir filme aktarılmasından oluşmasıdır. Özünde, görüntüleme için kullanılan yöntem de, elde edilen görüntü de (sintigrafide fizyolojik, radyolojide anatomik) oldukça ayrıdır.

Son Güncelleme Tarihi 15 October 2015 Editör Admin Ceyhun Taş - 0541 809 1296

ONLINE APPOINTMENT

Online Randevu I WANT TO GETONLINE APPOINTMENT

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu I WOULD LIKE YOU TO CALL ME

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.