print
Tüm Sorular
 • Soru :
  CANSU İŞERİ
  31 Mart 2023
  Merhaba Hocam; Babama böbrek kanseri teşhisi kondu sol böbreğini 16.03.2023 tarihinde aldılar. Görünüşe göre metastaz yapmadığı söylendi. Kapalı ameliyat oldu hocam. Pet raporumuzu yorumlayabilir misiniz? Lütfen hocam. BULGULAR: Sağ akciğer üst lob posteriorda, üst lob anteriorda, orta lobda, alt lob posterobazalde, sol akciğer üst lob posteriorda anteriorda, alt lob süperiorda, lingulada ve alt lob posterobazalde büyüğü yaklaşık 5 mm boyutlu nodüllerde belirgin patolojik artmış metabolik aktivite tutulumu saptanmamıştır. Sol böbrek izlenmedi (opere). Operasyon lojunda karın arka duvarında gerato fasyası ile devamlılık gösteren, en kalın yerinde yaklaşık 3.5 cm ölçülen lineer ve kısmen düşük dansiteli yumuşak doku dansitesi ile düşük düzeyli metabolik aktivite tutulumu izlenmiştir (SUVmax:2.98). Batında özellikle perihepatik alanda belirgin olmak üzere yer yer serbest hava dansiteleri dikkati çekmiştir. Pelviste minimal serbest sıvı mevcuttur. Solda daha belirgin olmak üzere bilateral abdominal ve suprapubik bölge anteriorda cilt altında hava dansiteleri ve heterojenite dikkati çekmiştir (geçirilmiş operasyona sekonder?). Görüntüleme alanına giren diğer vücut dokularında FDG'nin biyodağılımı normal fizyolojik sınırlar içerisinde değerlendirilmiştir. YORUM: Sol nefrektomi lojunda tanımlanan bulgular ön planda geçirilmiş operasyona sekonder olarak düşünülmüştür. Ancak rezidü malignite olasılığı kesin olarak dışlanamaz. Batında özellikle perihepatik alanda belirgin olmak üzere yer yer serbest hava dansiteleri dikkati çekmiştir. Klinik korelasyonu önerilir. Her iki akciğerde tanımlanan milimetrik boyutlu nodüllerde patolojik artmış FDG tutulumu saptanmamıştır. Ancak nodül boyutlarının PET rezolüsyon sınırları altında kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Takibi önerilir.
  Cevap :
  Uzm. Dr. İlker Nihat ÖKTEN
 • Soru :
  Bediha Koyuncu
  30 Mart 2023
  hocam merhaba annem kolon kanseri teşhisi ve karaciğerde metastaz vardı ikisi içinde 2 sene içinde cerrahi müdahale yapıldı. karaciğerdeki metastazlar alındı 3 ay oldu ve 4 kür kemoterapi aldı Cea sonucları 3 aydır sınır dısı olmadı hiç hep normal. Pet sonucunda alınan kitle yerleri temiz ama daha önce kitle olmayan yerde segment 8 için; Karaciğerden metastazektomi operasyonu geçiren olguda, operasyon metaryalleri çevresinde ve segment 8 de kubbe düzeyinde fokal hafif orta düzeyde hipermetabolizma. takibi önerilir diyor nedir sizce?
  Cevap :
  Uzm. Dr. İlker Nihat ÖKTEN
 • Soru :
  RMZ
  30 Mart 2023
  Merhabalar, Rica etsem PET filmi sonucunu yorumlayabilir misiniz, teşekkür ederim. Annem 3 Yıldır OVER CA 4. evre tanısı ile tedavi oluyor. Ameliyat oldu fakat bağırsak yapışıklığı nedeni ile yumurtalık ve kitleye ulaşılamadığından başarısız sonuçlandı. 3 yıldır aralıklı periyotlar ve tedavi ile kemoterapi görüyor. Yeni pet filmi sonucu şu şekilde. Metastatik over malign neoplazmı tanısı ile kemoterapi uygulanan oldugunun, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi PET/BT çalışmasında, Tüm uterusu tutan yaklaşık 82x58 mm boyutlarında primer malignite ile uyumlu düzensiz sınırlı hipermetabolik tümöral kitle lezyonu izlenmektedir. Ayrıca her iki adneksiyel lojda sağda yaklaşık 55x40 mm ve solda yaklaşık 48x33 mm boyutlarında hipermetabolik özellikte kistik ve solid alanlar içeren düzensiz konturlu metastatik yumuşak doku kitle lezyonları dikkati çekmektedir. Tanımlanan diğer bulgular primer malignitenin bilateral hiler, mediastinel, batın içi ve sol inguinal yerleşimli yaygın lenf bezi, yaygın periton ve soliter karaciğer metastazlarını desteklemektedir.
  Cevap :
  Uzm. Dr. İlker Nihat ÖKTEN
 • Soru :
  Asya Özkan
  29 Mart 2023
  Hocam merhaba.pet i yorumlamaniz mümkün mü. Hastane değiştirmek istiyoruz.gorusunuze ihtiyacımız var. Rapor Detay Bilgisi T.C. Sağlık Bakanlığı Teleradyoloji Sistemi ISTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Radyoloji Sonuç Raporu Hastanın Adı Soyadı ASYA ÖZKAN Protokol Numarası B2875100712 Cinsiyeti Kadın Çekim Tarihi - LOINC Kodu 44139-4-PET tüm vücut, Erişim Numarası B2875100712 Doğum Tarihi 20/01/1960 Klinik 192-TIBBI ONKOLOJI Bulgular (F18 FDG PET/BT ÇALIŞMASI) Klinik Durum: Rektum Ca (ICD10 Kodu: C20; Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amacıyla) BULGULAR: Sağ akciğer orta lob medial ve sol akciğer üst lob linguler segmentte 04.01.2023 tarihli FDG PET/BT tetkiki ile benzer şekilde atelektatik değişiklikler izlenmiştir. Mediastende 4R/L no'lu lenfatik istasyonda ve bilateral hiler/peribronşial alanda izlenen bazıları kalsifiye görünümlü lenf nodlarında önceki çalışmayla benzer hafif-orta düzeyde (SUVmax=5.7) FDG tutulumu izlenmiştir (reaktif hiperplaziler?). Karaciğerde segment VI'da yaklaşık 27x34 mm boyutlu metastatik hipodens lezyonda yoğun (SUVmax=7.94) FDG tutulumu izlenmiş olup önceki çalışmayla karşılaştırıldığında lezyonun boyut ve metabolik aktivitesinde azalma dikkati çekmiştir. Mezenterik yağlı planlarda izlenen milimetrik lenf nodlarında önceki çalışmayla benzer şekilde patolojik karakterde FDG tutulumu gösteren lenf nodu saptanmamıştır. Önceki çalışmada rektumda izlenen primer malignite ile uyumlu yoğun hipermetabolik duvar kalınlaşma sahası güncel çalışmada belirgin morfometabolik regrese görünümde izlenmiş olup, bu alanda fokal orta düzeyde (SUVmax=6.02) FDG tutulumu izlenmiştir. Perirektal yağlı planlarda izlenen milimetrik lenf nodlarında hafif (SUVmax=1.99) FDG tutulumu izlenmiş olup önceki çalışmayla karşılaştırıldığında lenf nodlarının boyutları azalmıştır. Aksiyel - proksimal apendiküler iskelette kemik iliği hiperplazisi ile uyumlu diffüz orta düzeyde (SUVmax=4.4) FDG tutulumu izlenmiştir (kemik iliği hiperplazisi?). Vücudun geri kalan kesiminde FDG'nin fizyolojik biyodağılımı izlenmektedir. SONUÇ : - 04.01.2023 tarihli FDG PET/BT tetkiki ile karşılaştırıldığında güncel çalışmada regresyon ile uyumlu bulgular. Sonuç ve Öneriler - 04.01.2023 tarihli FDG PET/BT tetkiki ile karşılaştırıldığında güncel çalışmada regresyon ile uyumlu bulgular.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Mina Bahçivan
  28 Mart 2023
  Merhaba kardeşim burkitt lenfoma. Pet çektirdik falat sonucunu anlayamadık lütfen değerlendirebilirmisiniz(bizden ebv dna kan testi istendi birde) Sonuç:- Burkitt lenfoma nedeniyle batından kitle eksizyon hikayesi bulunan olguda ileoçekal valv düzeylerinde önceki çalışmaya göre yeni gelişmiş primer hastalığın nüksü açısından şüphe uyandıran artmış FDG metabolizmaları ile bu seviyelerde periçekal alanlarda ve sağ parakaval lenfatik lojda önceki çalışmaya göre progrese görünümde ön planda primer hastalığın tutulumları lehine değerlendirilen hipermetabolik LAP lar izlenmektedir. - Anterior mediastende timik rebound lehine değerlendirilen artmış FDG yoğunlaşmaları mevcuttur. - Nazofarengeal lenfoid doku-palatin tonsillerde stabil görünümde hiperplazilere eşlik eden yoğun FDG metabolizmaları ile her iki üst-orta servikal zincirlerde yine stabil görünümde hipermetabolik multipl LAP lar izlenmiş olup bu bölgenin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi önerilir.
  Cevap :
  Uzm. Dr. İlker Nihat ÖKTEN
 • Soru :
  Gozde Yavuz
  28 Mart 2023
  Hocam merhaba. Jejenum ca 3. Evre opere olan PN1c grade 1 rapor sonucunu yorumlarmisiniz. 6ay adjuvan kemoterapi verecekler bu sırada hastalığın nuks yada metastazı tedirgin ediyor bizi. Bu tür kanserlerde nuks yada metastaz olayı yüzde kaçtir? Tsklr
  Cevap :
  Uzm. Dr. İlker Nihat ÖKTEN
 • Soru :
  nr7803
  27 Mart 2023
  PET FİLMİ TANI/ON TANI ve ENDIKASYON: (ICD-10 Kodu:C34*) Akciger Ca? Sol akeigerde kitlesel lezyon. Metabolik Karakterizasvon amaclyla TEKNIK: Kan glikoz düzeyi: 89 mg/dl iken 8.41 mCi F-18 FDG IV enjeksiyonundan yaklasik 60 dk sonra kafa tabanindan femur proksimaline kadar atenüasyon düzeltmesi ve lezyonun lokalizasyonu amaçht kontrastsiz BT görüntüleri takibinde PET göruntüleri alindi. BULGULAR: *Bas-boyun incelemesinde : Büyügü ve belirgini solda subsantimetrik boyutlu olmak üzere bilateral parotis gland lojunda hipermetabolik nodüler lezyonlar (SUVmax: 5.9) izlenmistir (Reaktif intraparotid lenf nodu? Warthin tm?). USG ile korelasyon önerilir. Göruntüleme alanina giren diger bas-boyun bölgelerinde patolojik FDG tutulumu izlenmemistir. *Toraks incelemesinde Sol akciger hiler bölgede sol ana bronsu oblitere eden, sol akcigerde total atelektaziye neden olmus, yaklasik 6x5 cm metabolik boyutlu primer malignite lehine degerlendirilen hipermetabolik kitlesel lezyon (SUVmax: 11.8) dikkati çekmistir. Histopatolojik verifikasyon önerilir. Mediastende prevasküler ve sag paratrakeal alanda vasküler aktivite düzeyinde metabolik aktivite tutulumu gösteren birkaç adet lenf nodu ile subkarinal alanda hipermetabolik görünümde lenf nodu (SUVmax: 5.0) dikkati cekmistir. Klinik takipte göz önünde bulundurulmast önerilir. Sol hemitoraksta apekse kadar uzanim gösteren yaygin plevral effüzyon izlenmistir. *Abdominal Incelemede Sol surrenal gland lateral krusunda yaklasik 26x24 mm boyutlu patolojik FDG tutulumu göstermeyen ön planda adenom lehine degerlendirilen hipodens nodüler lezyon izlenmistir. Safra kesesinde yaklasik 2 cm boyutlu tas ile uyumlu hiperdens nodüler lezyon izlenmistir. Abdominal bölgede karaciger, dalak, sürrenal gland, lenf nodlart ve diger alanlarda patolojik FDG tutulumu izlenmemistir. *Kas-iskelet Sistemi incelemesinde : Vücudun görüntüleme alanina giren iskelet sisteminde patolojik FDG tutulumu gösteren lezyon izlenmemistir. Degerlendirme alania giren diger bölgelerde patolojik FDG tutulumu izlenmemistir. PATOLOJİ Gogüs Hastalklan Klinigi 1 J18-Pnomoni, tanimlanmamis organizmalai MAKROSKOPI Ana bronslar sol ana brons 1 lavaj 2 iiab/2 lam 3 biyopsi |1- Formol içindeki doku : Gönderilen materyal en buyugu 0,4×0, 1×0, 1 cm boyutlarinda beyaz renkte 5 adet doku parçasi. Tamami 5 parça 1 kasette takibe alindi. 2- Firça : 2 adet hazir yayilmis preparat. 1 PAP, 1 MGG boyandi. 3- Lavaj: 28 cc hacminde kirmizi renkte bulanik sividir. Bir kismi santrifüj edildi. 1 PAP, 1 MGG ile boyandi. Hücre blogu yapildi. UYGULANAN OZEL YONTEMLER (Ozel Boyalar, IHK, molekuler vontemler EM) -Ozel Histokimvasal Boyalar -Immun ohistokimyasai Synaptofizin , CD56 pozitif - Kromgranin (-) bulundu. -KI-67 indeksi % 90 olarak degerlendirildi. TANI(ICD-O kodlari) 1) KÜÇÜK HÜCRELI KARSINOMA;I nolu doku (2) Malign Epitel Hücreleri, II ve III nolu materyal Hocam bu sonuçlar nedir ne anlamalıyız tedavi için yorumlama şansınız var mıdır rica etsem?
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Dilek Gebeş
  27 Mart 2023
  Merhaba saçlarım çok aşırı dökülüyor nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olur musunız
  Cevap :
  Uzman Doktor Fatma Akpınar
 • Soru :
  Yusif Gülen
  25 Mart 2023
  Iyi gunler hocam benim ciltim yagli oldugundan akne sorunu yasiyorum 29 yasindayim ve bu zmna kadar sivilce akne eksik olmadi sonrasinda leke yapiti cogu zmn yuzumde bazi lekeler var ve gozum cok genia gozeneklidir cildiye doktiruna gittim expegment , advantan ve etrexin merhemleri karistiraral surmeme ragmen lekeler cikmadi ne yapman lazim yardimci olur musunuz hocam
  Cevap :
  Uzman Doktor Fatma Akpınar
 • Soru :
  Yusuf Gulen
  25 Mart 2023
  Olguda rastlana naps n a ttf 1 e kader n d ffuz pozitif olup ostrojen reseptor %30 hucrede progestorojen reseptor %10 hucrede pozitif Gata 3 wp1 gcdfb 15 cerp 2 negatiftir Olguda ttf 1 naps n pozitif pr mer akc er adenokarsnom tanisi desteklenmekte olup bazi arastirmada ttf 1 pozitif meme karsi nom olgulari b ld r ld nden kl n k ve radyolojik bulgular e l nd degerlendirilmesi uygundur Biyopsu sonucu yukaridaki gibidir bazi harfler cikmadigi eksikler var acaba sonucu neden aciklar midiniz lutfen ne demek istiyor ve ne yapmamiz lazim hastanin durumu cuddj mi tesekkur ederim
  Cevap :
  Uzm. Dr. İlker Nihat ÖKTEN
 • Soru :
  Türkan K
  24 Mart 2023
  Hocam iyi günler anneme biyopsi öncesi renkli dopler usg cekimi yapildi.Sol meme retroareolar bölgede 19×10 mm boyutlarında düzgün sınırlı cevresinde kalsifikasyonlar iceren izohipoekoik solid lezyon izlenmistir.(birads3) hocam sonuclar kötü mü sizce cevabinızi bekliyorum
  Cevap :
  Doç. Dr. Ekrem Ferlengez
 • Soru :
  Yıldız
  22 Mart 2023
  1 hafta önce mr çekildim Sağ kalça ekleminde sıvı artışı izlenmektedir. Sağ femur başında iki adet milimetrik boyutlarda subkortikal lokalizasyonda T1 -T2 hipointens sklerotik lezyon izlenmektedir. Kontrastlı MR ile control uygun olur. Femur başı epifizi - asetabulum ilişkisi normaldir. Kalça eklemini oluşturan kemik yapıların kortikal ve medüller sinyal intensiteleri normaldir. Ne tür bir sorun var acaba? Yorumlarsanız çok teşekkür ederim.
  Cevap :
 • Soru :
  Şerif Kara
  22 Mart 2023
  Sonucu yorumlar mısınız ? YÖNTEM : PHILIPS GEMINI TF 16 Slice PET/CT Radyofarmasötik 18-Florodeoksiglukoz CT parametreleri "Care dose" - 50 mAs Doz 8.30mCi Oral kontrast (-) Enjeksiyon zamanı 16.34 Yatak Pozisyon sayısı 11 Tarama başlangıç zamanı 17.05 Görüntüleme alanı Verteks-üst uyluk Tarama süresi 16.19dk Kan glukoz değeri 166 mg/dl BULGULAR : Sol akciğer üst lobu dolduran, periferinde effüzyonun eşlik ettiği metabolik olarak yaklaşık 5x6.2 cm boyutunda kitlede SUVmax: 3.7 artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. Sol akciğer alt lobu dolduran yer yer hava bronkogramı içeren konsolidasyon alanlarının eşlik ettiği yaklaşık 12.4 x5.6 cm boyutunda yumuşak doku lezyonunda SUVmax: 3.8 artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. Anterior mediasten sol yarısında, aortikopulmoner ve paratrakeal subsantimetrik lenf nodlarında SUVmax: 1.6 hafif düzeyde 18F-FDG tutulumu izlendi. Sağ akciğer üst lob anterior segmentte ve alt lob lateral bazal segmentte izlenen milimetrik nodüler lezyonlarda 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Sağ alt paratrakeal ve sağ hiler kalsifiye lenf nodlarında 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Paraaortik milimetrik lenf nodlarında çevre vasküler yapılara eş düzeyde 18F-FDG tutulumu izlendi. Transvers kolon ve inen kolonda diffüz artmış 18F-FDG tutulumu izlendi (inflamatuar barsak hastalığı?). Diğer vücut alanlarında beklenen düzey ve simetride 18FDG dağılımı izlenmiştir. YORUM : Sol akciğerde üst lobu ve alt lobu dolduran artmış 18F-FDG tutulumu izlenen yumuşak doku lezyonları (histopatolojik verifikasyon önerilir) , mediastende hafif düzeyde 18F-FDG tutulumu izlenen lenf nodları ile uyumlu F-18 FDG PET/BT çalışması
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  GAYE AKSEL
  21 Mart 2023
  Hocam merhaba babam 2021 yılında kuyruk sokumandaki tümörden dolayı ameliyat oldu .kordoma tanısı konuldu her yıl rutin kontrolleri var doktoru ped çekimi istedi bugün ped çekimi sonuçları cıktı sonuçlar Sonuç ve Öneriler TANI/ÖN TANI ve ENDİKASYON: Kordoma. Olguya 3 hekim imzalı durum bildirir raporu ile PET/BT çekimi yapılmıştır. Rapor No: 60000279555 Protokol No: 1925 TEKNİK : Kan glikoz düzeyi: 146 mg/dl iken 5.89 mCi F-18 FDG IV enjeksiyonundan yaklaşık 60 dk sonra kafa tabanından femur proksimaline kadar atenüasyon düzeltmesi ve lezyonun lokalizasyonu amaçlı kontrastsız BT görüntüleri takibinde PET görüntüleri alındı. BULGULAR : Parsiyel sakrektomi uygulandığı bilinen hastanın operasyon lojunda yumuşak dokuda ılımlı metabolik aktivite tutulumu izlenmiştir (SUVmax: 2.06). Tanımlanan alanda sınırları seçilen hipermetabolik odak saptanmamıştır. Abdominopelvik bölgede malignite düzeyinde FDG artışı gösteren lezyon ve lenf nodu izlenmemiştir. Sağ iliak kemik posterior kesiminde non-metabolik sklerotik odak izlenmiştir. Tanımlanan bulgunun kemik adacığı ile uyumlu olabileceği düşünülmüştür. Görüntüleme alanına giren kaslarda musküler stresi temsil eden diffüz fizyolojik metabolik aktivite artışı izlenmiştir. Ayırt edilebildiği kadarıyla servikal bölgede ve mediastende malignite düzeyinde FDG artışı gösteren lenf nodu saptanmamıştır. Bilateral akciğer parankiminin apikal kesimlerinde fibrotik sekel değişiklikler, bilateral akciğer parankiminin diğer alanlarında amfizematöz alanlar, parankimde ve plevral yüzeyde non-metabolik mikronodüler dansite değişiklikleri izlenmiştir. Tanımlanan bulguların öncelikle sekel değişiklikleri temsil ettiği düşünülmüş olup, malignite düzeyinde FDG artışı saptanmamıştır. Önceki tomografileri ve kliniği ile korelasyonu ve sık takibi uygun olacaktır. Sol böbrekte yaklaşık 40 mm çapında ametabolik kist izlenmiştir. Karaciğer, dalak ve surrenal bezlerin görünümü fizyolojik değişkenlik sınırları içerisinde izlenmiştir. İdrar sondası nedeni ile mesane boş olarak izlenmiş olup, duvarı değerlendirilememiştir. Vücudun görüntüleme alanına giren diğer kesimlerde ve kemiklerde malignite düzeyinde FDG artışı saptanmamıştır. herhangi bir sıkıntı varmı bilgilendirirmisiniz teşekkürler
  Cevap :
 • Soru :
  Ysnelf
  21 Mart 2023
  Sol Meme, Retroareolar Bölge, Tru-cut Biyopsi: KİSTİK DİLATE DUKTUSLAR ve ATROFIK LOBULUSLER STROMAL HYALİNİZASYON ve KRONİK İNFLAMASYON TANI (ICD-O kodları) -Maligniteye ait bulgu saptanmadı. (0000/0-Neoplazma rastlanmamıştır.)
  Cevap :
  Doç. Dr. Ekrem Ferlengez
 • Soru :
  Nur Önder
  20 Mart 2023
  Hocam merhaba, 2 sene önce klasik hodgkin lenfoma tanısı aldım. 25.01.2022 de 6 aylık kemoterapinin son kürünü aldım.Kemoterapi bitiminde pet filmim temiz ve sonuçlarım iyi çıkmıştı.Aradan 1 sene 2 ay sonra pet filmi çekildim.Pet raporumda şunlar yazıyor; Her iki aksilla level 1-2 seviyesinde reaktif görünümde subsantimetrik lenf nodları izlenmiştir. Sağ akciğer üst lob apikoposteriorda 1 cm boyutunda düşük dansiteli nodüler yoğunluk artım alanında etraf parankime oranla hafif artmış aktivite tutulumu izlenmiştir(SUV Max: 1.8). Sol akciğer alt lob posterobazal segmentte belirgin aktivite tutulumu göstermeyen yoğunluk artım alanları izlenmiştir. Bunun dışında F-18 FDG'nin bio dağılımı normal olup normal fizyolojik birikim yerlerinde toplandığı görülmektedir. Patoloji düşündürecek başka bulgu izlenmemiştir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Nur
  20 Mart 2023
  Hocam kolay gelsin. Babam yapılan BT Toraks ve Pet tarama tetkikleriyle akciğer ca tanısı aldı ve geçtiğimiz Ekim ayında akciğer sağ üst londan ameliyat oldu akabinde 5 kür koruyucu kemoterapi aldı. Kürler bitince Kontrol amaçlı tekrar kontrol tomografisi çekildi. Raporda yazılanları paylaşıyorum sizinle. •Mediastinal ve hiler bölgede patolojik bout ve görünümde lenf b-nodu saptanmamistir. •Kalp ve mediastinal büyük damar yapilari normal genisliktedir. •Trakea açiktir. •Sag Üst lobektomi mevcuttur. •Brons güdügü düzeyinde rezidü-nüks düsündürür kontrastlanan yumusak doku saptanmamistir. •Minimal kalinlasmalar söz konusudur. Kontrol incelemeler ile karsilastirmali degerlendirme önerilir. •Akcigerler amfizemlidir. ••Sol akciger üst lob anterior segmentte subplevral alanda yaklasik 2x1 cm boyutlarinda önceki incelemeye göre asikar bout artisi göstermeyen subsolid nodül mevcutturRadyolojik takibi önerilir. •Akcigerlerde subsegmental atelektaziler mevcuttur. •Akcigerlerde 4 mm’den küçük daginik yerlesimli önceki incelemeye göre asikar boyut artisi göstermeyen nodüller mevcuttur. •Plevral-perikardial effüzyon izlenmemistir. Özelikle sol akciğerde buzlu cam görünümünü çok tehlikeli ise ne yapmamız gerektiğini öğrenmek istiyoruz,çok endişeliyiz.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Kaysel
  19 Mart 2023
  Sayın hocam.20 ocakta meme ca nedeniyle koruyucu op.gecirdim.Lenfler temiz geldi.Patolijide hormonlar pozitif her2 negatif geldi.Bastan onkologum hormonoterapi ve radyoterapi demesine ragmen,kemoterapi doxo ile 4 kur karar verdi.2 kürü aldim.Ama kafamda bosuna mi aliyorum bu kemoyu dite dusunmekten kendimi alamiyorum.Radyoterapi ne hadar almam lazim size gelmeyi dusunuyorum.sinopta oturuyorum ama istanbulda alacam radyoterapiyi.Beni bilgilendirirseniz cok sevinirim.53 yasimdayim.Ablam meme ca mastektomili.Ameliyatla 16 mm kitle alindi.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Yıldız
  18 Mart 2023
  Merhabalar hocam dev hücreli kemik tümörü mr sonucumu yorumlarmısınız ve teşhis koyulan hastane tıp fakültesine yönledirdi ancak çok yavaş bi süreç ilerliyor 3 ayda bir sonuçlar kemik sintigrafisi vs sonuçları çıkıyo başka bi yol mu aramalıyım beklemelimiyim ameliyat şart mı Mr sol ayak bileğinde 45çarpı22 mm boyutlarında dev hücreli tümör
  Cevap :
 • Soru :
  HASAN KAYMAZ
  17 Mart 2023
  Hocam eşimin pet sonucu kısa bir değerlendirirmisiniz. Teşekkürler.. F-18 FDG TÜM VÜCUT PET/BT (Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi) TANI/ÖN TANI ve ENDİKASYON (ICD-10 Kodu):C-50 Meme Ca tanısı alan hastada evreleme amaçlı TEKNİK PROSEDÜR ve GÖRÜNTÜLEME PROTOKOLÜ: Tarayıcı Modeli: GE Healthcare Discovery PET/CT 690 Radyofarmasötik: F-18 Fluorodeoksiglukoz (FDG) Açlık süresi: 7 saat Enjeksiyon saati: 15:04 Çekim kapsama alanı: kafa tabanı-üst uyluk Glukoz düzeyi : 109 mg/dL Çekim saati: 15:56 Yatak sayısı/süre: 7/2 dk Enjeksiyon yeri:iv-sol kolRadyofarmasötik dozu: 10.97 mCi Kilo: 110 kg Boy: 167 cm Farmakolojik müdahele: 50 ml oral kontrast Pacs No:1002639 BT özellikleri: Non-diagnostik- IV kontrastsız, oral kontrastlı ve düşük mA; kesit kalınlığı 2.5 mm Görüntü kalitesi: İyi BULGULAR: Kafa tabanı-boyun yapılarında ve servikal lenfatik zincirlerde fizyolojik sınırlarda FDG dağılımı izlenmektedir. Sağ meme aerola düzeyinde iç kadranda yaklaşık 1,5 cm boyutunda artmış FDG tutulumu gösteren (SUVmax:9,4) kitlesel lezyon izlendi. Sağ aksillada en büyüğü 13x23 mm boyutunda artmış FDG tutulumu gösteren (SUVmax:5.2) multiple lenfadenopati izlendi. Akciğer parankim sahalarında ve mediastinel lenfatik istasyonlarda patolojik düzeyde FDG birikimi gösteren herhangi bir lezyon gözlenmedi. Abdominopelvik organ yapılarında ve lenfatik zincirlerde, peritoneal ve serozal yüzeylerde patolojik FDG tutulumugösteren herhangi bir odak saptanmadı. İskelet sisteminin inceleme alanına giren kesitlerinde FDG dağılımı fizyolojik görünümündedir. SONUÇ ve YORUM: Sağ meme aerola düzeyinde iç kadranda artmış metabolizma gösteren kitlesel lezyon , bilinen primer tm ile uyumludeğerlendirildi. · Sağ aksillada artmış metabolizma gösteren multiple lenfadenopati, bilinen metastaz ile uyumlu değerlendirildi
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.