print
Tüm Sorular
 • Soru :
  Bahar
  24 Mayıs 2022
  Hocam merhaba geçen sene mayısta yakınıma rahimde myom adı altında açık ameliyat yapıldı yaşı 30 . çıkan parçalar patolojiye gönderildi ve sonucu endometrioid adenokarsinom grade 3 denildi. Yaygın skuamöz farklılaşmada göstermektedir. Devamında rahim,yumurtalıklar, tüpler omentum,lenf nodlarından açık ameliyatla alındı. Genç ve bekar olduğu için sadece tek sol yumurtalık bırakıldı. Ameliyat sonrasında çıkan patoloji raporunda; tümör myometriumun iç 1/2 sine invazedir (myometrium kalınlığı 2,2 cm invazyon 0,9 cm),tümör en yakın yerde uterin serozaya 1,3 cm uzaklıktadır, tümör dışı endometrium:atipili hiperplazi/endometrial intraepitelyal neoplazi. Serviks; kronik servisit, skuamöz metaplazi. Diğer alınanlarda tümör içeriğine rastanmamış. Evre 1A dediler kemoterapi almadı sık takip önerildi. Yaklaşık 8 ay sonra tekrar bir kitle ve biyopsi yapıldı. Sonuç: pelvis mesane komşuluğu iğne biyopsisi ; malign tümöral infiltrasyon morfolojik bulgular skuamöz farklılaşma gösteren endometrioid karsinom invazyonu ile uyumludur. Pet sonucu; pelviste opere endometrium lojunda izlenen yaklaşık 9,9* 8,5 cm boyutlarindaki kitle lezyonunun anterior ve lateral kesimlerinde daha belirgin olmak üzere duvarında en kalın olduğu yerde yaklaşık 1.8cm olarak ölçülen artmış FDG tutulumu izlenirken (SUVmax 12,67) kitlenin ortasında geniş hipometabolik bir alan dikkati çekmektedir.( nekroz? kistik- müsinöz materyal?) Sol aksillada izlenen subsantimetrik boyutlu birkaç adet lenf nodunda hafif artmış FDG tutulumları (suvmax=3,16) dikkati çekmektedir. Bunun dışında inceleme alanına giren vücut bölgelerinde FDG tutulumu fizyolojik sınırlardadır. Hocam sorum sol aksilladaki tutulum metaztazmı bu kadar uzak metaztaz olabilirmi? Kitle yumurtalıktamı? yorumlayabilirmisiniz.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Aslı Yaşar
  23 Mayıs 2022
  Merhaba hocam 21 yaşında kadın hastayım 11 aydır yumuşak doku kanseriyim 11 kür kemoterapi aldım ve 28 iş günü elekta axesee makinesiyle radyoterapi aldım üç gün önce çektiğim 3. Pet ct raporum yorumlar mısınız F-18 FDG TÜM VÜCUT POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ TANI/ÖN TANI VE ENDİKASYON: Yumuşak doku sarkomu, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amacıyla PET/BT çalışması yapıldı (ICD-10 KODU: C49) YÖNTEM: Radyofarmasötik Flour-18 FDG Tarama metodu 3D-TOF Doz 6.4 mCi Emisyon süresi 1.5 dk. Enjeksiyon zamanı 13:31 Kesit kalınlığı 3 mm Tarama başlangıç zamanı 14:37 İşlemleme Yöntemi PET iterative, BT bp-LOR rec. Tarama süresi 20 dk. BT parametreleri 80 Ma,120 kV Yatak pozisyon sayısı 10 Farmakolojik uygulama Tarayıcı Philips Gemini TF 16 Glukoz seviyesi 89 Teknik: Radyoaktif madde enjeksiyonundan sonra optimal koşullarda hasta bekletildikten sonra 45. dakikada verteksten ayak ucuna dek uzanan alana PET/BT görüntülemesi yapıldı. Elde edilen tomografik görüntüler işlemlenerek BT görüntüleri ile atenüasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra değerlendirildi. BULGU: Serebral ve serebellar yapıların incelenmesinde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Baş-boyun yapılarının incelenmesinde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Mediastinal yapılar incelediğinde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Toraks kesitlerinde; sağ hemitoraks üst zon apikal kesiminde ön planda akciğer parankiminde yerleşimli kitle lezyonu lehine değerlendirilmekle birlikte, ekstraplevral yerleşimli kitle lezyonu? ayrımı net olarak yapılamayan düşük düzeyli FDG tutulumu gösteren yumuşak doku dansiteli lezyon izlenmiştir (eski boyut 4.1x3.0 cm, güncel boyut: 3.8x2.7 cm / eski SUVmax: 1.3, güncel SUVmax: 1.4; boyutsal kısmi gerileme, metabolik stabilite). Sağ akciğer üst lob apikal segmentte düşük düzeyli FDG tutulumu gösteren buzlu cam dansitesinde infiltrasyon alanları izlenmiştir (SUVmax: 1.5, enflamasyon). Diğer akciğer parankiminde ve diğer torakal yapılarda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Abdominopelvik kesitlerde; karaciğerde, her iki sürrenal bezde ve diğer abdominopelvik yapılarda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. İskelet sisteminde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Görüntüleme alanına giren diğer vücut bölgelerinde patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. YORUM: 30.06.2021 ve 21.12.2021 tarihli PET/BT tetkikleri ile karşılaştırmalı değerlendirildiğinde; tanımlanan bulgular metabolik tama yakın regresyon lehine değerlendirilmiştir.F-18 FDG TÜM VÜCUT POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ TANI/ÖN TANI VE ENDİKASYON: Yumuşak doku sarkomu, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amacıyla PET/BT çalışması yapıldı (ICD-10 KODU: C49) YÖNTEM: Radyofarmasötik Flour-18 FDG Tarama metodu 3D-TOF Doz 6.4 mCi Emisyon süresi 1.5 dk. Enjeksiyon zamanı 13:31 Kesit kalınlığı 3 mm Tarama başlangıç zamanı 14:37 İşlemleme Yöntemi PET iterative, BT bp-LOR rec. Tarama süresi 20 dk. BT parametreleri 80 Ma,120 kV Yatak pozisyon sayısı 10 Farmakolojik uygulama Tarayıcı Philips Gemini TF 16 Glukoz seviyesi 89 Teknik: Radyoaktif madde enjeksiyonundan sonra optimal koşullarda hasta bekletildikten sonra 45. dakikada verteksten ayak ucuna dek uzanan alana PET/BT görüntülemesi yapıldı. Elde edilen tomografik görüntüler işlemlenerek BT görüntüleri ile atenüasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra değerlendirildi. BULGU: Serebral ve serebellar yapıların incelenmesinde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Baş-boyun yapılarının incelenmesinde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Mediastinal yapılar incelediğinde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Toraks kesitlerinde; sağ hemitoraks üst zon apikal kesiminde ön planda akciğer parankiminde yerleşimli kitle lezyonu lehine değerlendirilmekle birlikte, ekstraplevral yerleşimli kitle lezyonu? ayrımı net olarak yapılamayan düşük düzeyli FDG tutulumu gösteren yumuşak doku dansiteli lezyon izlenmiştir (eski boyut 4.1x3.0 cm, güncel boyut: 3.8x2.7 cm / eski SUVmax: 1.3, güncel SUVmax: 1.4; boyutsal kısmi gerileme, metabolik stabilite). Sağ akciğer üst lob apikal segmentte düşük düzeyli FDG tutulumu gösteren buzlu cam dansitesinde infiltrasyon alanları izlenmiştir (SUVmax: 1.5, enflamasyon). Diğer akciğer parankiminde ve diğer torakal yapılarda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Abdominopelvik kesitlerde; karaciğerde, her iki sürrenal bezde ve diğer abdominopelvik yapılarda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. İskelet sisteminde; patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Görüntüleme alanına giren diğer vücut bölgelerinde patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. YORUM: 30.06.2021 ve 21.12.2021 tarihli PET/BT tetkikleri ile karşılaştırmalı değerlendirildiğinde; tanımlanan bulgular metabolik tama yakın regresyon lehine değerlendirilmiştir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Vatan
  21 Mayıs 2022
  Hocam annem yıllardır astim bronsit hastasi 47 yaşında tomografi sonucu şu şekilde Her iki akcigerde üst lop apikal segmentlerde kronik fibroticdelikler ve buzlu cam atenuasyonlari izlenmiştir. Sağ akciğer orta lop medial segmentte subplevral 9 mm çaplı nodul izlenmiştir 02.18.22 çekildi bide dusme sonucu tomografi çekilmek sonucunda kaldı tekrardan 21.03.2022 Her iki akcigerde apekste plevraya uzanan fibroatelektatik dansiteler izlendi.Her iki akcigerde peribronşial kalinlasmalar ve bronşektazik değişiklikler Sag akciger orta lopta, sol akciger lingulada ve her iki akciger bazal segmentlerde plevraya uzanan fibroatelektatik yapılanmalar izlendi. Sag akciger orta lopta 8mm boyutunda prankimal nodul izlendi Hocam korkulacak birsey var mi ne yapmaliyiz
  Cevap :
  Uzman Hekim Süleyman Bülent Arman
 • Soru :
  Zeynep Tali
  21 Mayıs 2022
  Hocam merhabalar. Babamda yaklasik 1 yil once akciger embolisi olmustu. Şimdiki sonuclari şy sekildedir. Ne yapmamizi önerirsiniz. PULMONER ATRERLERE YÖNELİK ANJİYOGRAFİ BT TETKİKİ Bilateral Pulmoner arterlerde trombüs emboli saptanmadı. Sağ akciğer orta lob lateral kesimde periferik plevraya uzanımı izlenen bant tarzında linner atelektatik fibrotik dansite artışları mevcuıttur. Pulmoner arterlere yönelik ileri tetkiki önerilir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Süleyman Bülent Arman
 • Soru :
  Ayşe Demir
  20 Mayıs 2022
  Merhaba iyi günler hocam benim pet/BT raporum aşağıdaki gibi yorumlarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. BULGULAR: Baş ve Boyun Bölgesi: Boyunda, sağ seviye 2b düzeyi lenf nodunda patolojik artmış F18-FDG tutulumu izlenmiştir. Bu bölgede diğer alanlarda patolojik F18-FDG tutulumu izlenmemiştir. Toraks ve Mediasten: Mediastende sağ paratrakeal, prekarinal, subkarinal ve sağ hiler lenf nodlarında ılımlı ve patoloijk artmış F18-FDG tutulumları mevcuttur (SUV max: 3.2). Her iki akciğer parankiminde ve bu bölgede diğer alanlarda patolojik F18-FDG tutulumu izlenmemiştir. Abdomen ve Pelvis: Bu bölgede patolojik F18-FDG tutulumu izlenmemiştir. İskelet Sistemi: Bu bölgede patolojik F18-FDG tutulumu izlenmemiştir. Görüntüleme alanına giren diğer bölgelerde F18-FDG dağılımı fizyolojik sınırdadır. SONUÇ: Tanımlanan servikal lenf nodu ile mediastinal lenf nodlarında ılımlı ve patolojik artmış (reaktif?/ malignite? takibi ve diğer tanı yöntemleriyle korelasyonu önerilir) F18-FDG tutulumları izlenen tüm vücut PET/BT çalışması. Bulgular 23.02.2017 tarihli PET/BT tetkiki raporu ile karşılaştırıldığında; belirtilen lenf nodlarının güncel çalışmada izlendiği dikkati çekmiştir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Nesrin Gür
  20 Mayıs 2022
  Merhaba erkek kardeşim bipolar hastası 25 yıldır Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görüyoruz. Akineton, Depakin, Litrulil, Keday XR ve 15 günde bir de 50ml Konsra Plus iğne kullanmakta. İki ayda 20 kilo verince dahiliyeye götürdüm. İlaçlı tomografi çekildikten sonra onkolojiye yönlendirildik. Onkoloji doktoru da pet çekimine gönderdi. Sonuçlar çıktı ancak doktorumuzdan yakın zamana randevu alamadık. Durumumuz da olmadığından dolayı özele götüremiyorum. İnternette sonuçlar üzerine kendimce araştırma yaparken doktor hasta yazılarını okudum bana yardımcı olur musunuz bu pet in sonucunu açıklar mısınız sonuçlarıyla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim? Klinik Bilgi: Sağ akciğer santralinde kitle lezyonu saptanan olguda tanı amacıyla (C34) 18FDG-PET/CT çalışması uygulandı. YÖNTEM : PHILIPS GEMINI TF 16 Slice PET/CT Radyofarmasötik Flor-18 Florodeoksiglukoz CT parametreleri "Care dose" - 50 mAs Doz 8.6 mCi Oral kontrast (-) Enjeksiyon zamanı 10.15 Yatak Pozisyon sayısı 11 Tarama başlangıç zamanı 11.10 Görüntüleme alanı Verteks -üst uyluk Tarama süresi 17 dk Kan glukoz değeri 132 mg/dl BULGULAR : Eş zamanlı BT'de sağ akciğer üst lob bronşu proksimal kesiminde yerleşimli, hiler bölgeye uzanım ve bu alandaki lenf nodu ile devamlılık gösteren yaklaşık 2x2.7cm boyutlu dansite artımı (SUVmax:7.9), sağ alt ve üst paratrakeal bölgede izlenen konglomere lenf nodları (SUVmax:7.5), sağ hiler, subkarinal (SUVmax:6.4) bölgede izlenen santimetrik boyutlu lenf nodları, sağ akciğer apikal (SUVmax:2.5) ve bazalde (SUVmax:4.4) izlenen subplevral parankimal nodüler lezyon ile uyumlu alanda artmış 18FDG tutulumu izlenmiştir. Serebral ve serebellar gri kortikal alanlarda beklenen düzey ve simetride, boyunda, toraksta ve mediastende diğer alanlarda, batında ve pelviste fizyolojik düzeyde 18FDG dağılımı izlenmiş olup malignite ile uyumlu olabilecek nitelikte hipermetabolik odak gözlenmemiştir. YORUM : - Sağ akciğer üst lob bronşu proksimal kesiminde yerleşimli yaklaşık 2x2.7cm boyutlu dansite artımı, - Sağ alt ve üst paratrakeal bölgede izlenen konglomere lenf nodları, sağ hiler, subkarinal bölgede izlenen santimetrik boyutlu lenf nodları, - Sağ akciğer apikal ve bazalde izlenen subplevral parankimal nodüler lezyon ile uyumlu alanda malignite düzeyinde artmış 18FDG tutulumu izlenmiştir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Süleyman Bülent Arman
 • Soru :
  Kelebek
  20 Mayıs 2022
  Hocam merhaba ablam 1 ay önce omurga ameliyatı olmuştu. Ordan parça alıp patolojiye göndermişlerdi. Onun sonucu iyi çıkmamış PET/BT çekilmesini istediler onun sonucuda aşağıdaki gibidir yorumlar mısınız şimdiden teşekkür ederim. [Sol memede büyüğü üst dış kadranda 12x11 mm boyutlu olmak üzere üst dış ve alt dış kadranda multipl odakta orta düzeyde hipermetabolik nodüler lezyonlar (multifokal primer malign proçes?, histopatolojik verifikasyon önerilir) ile sol memede ılımlı hipermetabolik cilt kalınlaşma alanları (cilt tutulumu?), -Sol aksiller ve retropektoral bölgede büyüğü 16x12 mm boyutlu ve kalın korteksli olmak üzere yoğun hipermetabolik multipl lenf nodları (metastaz), -Aksiyel ve apendiküler iskelette multipl odakta yoğun hi,permetabolik litik/sklerotik lezyonlar (metastaz), -Mediastende tariflenen yoğun hipermetabolik lenf nodları (metastaz?) ile bilateral servikal seviye 4'te ve sol supra-infraklaviküler alanda tariflenen hafif düzeyde hipermetabolik lenf nodları (metastaz?)].
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Özlem Nakay
  19 Mayıs 2022
  Hocam merhaba Annem Geçen yıl Eylül ayında. Pankreas ameliyat oldu konulan tanı Vipoma pankreas yarısı alındı dalak ile birlikte dün çıkan emar sonucu anneme şuan hiç bir tedavi başlanmadı karaciğerinde bazı bulgular var bu emar sonucu bize detay verebilirmisiniz rica etsem Dinamik MR) \R\Klinik bilgi : \R\Teknik : IV. kontrastlı olarakaksiyel, koronal ve sagital kesitlerle gerçekleştirilmiştir. \R\\R\İncelemenin PACS sisteminde raporunun olmadığı görülmüş olup, istek üzerine raporlama yapılmıştır. \R\\R\İnceleme 30.12.2021 tarihli tetkiki ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. \R\Operepankreasnöroendokrin TM; \R\\R\Karaciğer segment 4B düzeyinde milimetrik boyutlarında T2 incelemede hiperintens IVKM sonrasıkontrast tutmayan lezyon izlenmiştir(Kist ile uyumludur. Önceki incelemeyle benzerdir). \R\Karaciğerde büyüğü segment 7 düzeyinde yaklaşık 6 mm boyutunda ölçülen, diffüzyon ve ADC haritasında kısıtlama gösteren, bazılarında arteriyel fazdakontrast tutan lezyonlar izlendi(Boyut ve sayıca olarak önceki incelemeyle benzerdir). \R\Sağ böbrekte milimetrik boyutlu kistler sürmektedir. \R\Uterusta büyüğü 20 mm boyutunda T2A incelemeler hipointens izlenen, lezyonlar sürmektedir(Myoma Uteri, Önceki incelemeyle benzerdir). \R\Sol overde 23 mm, sağ overde 35 mm boyutunda T2A incelemeler IVKM sonrası verilmesi takibenkontrast tutmayan lezyonlar izlendi (Kist ile uyumludur. Gereklilik halinde jinekolojikmuayeneönerilir). \R\Bilateral parauterin vasküler yapılarda tortiöze genişlemeler izlendi(Pelvik konjeksiyon, Önceki inceleme ile benzerdir). \R\Bilateral femur başındakontrast tutan nodüler lezyonlar izlendi(Met açısından değerlendirilmesi önerilir). \R\Diğer bulgularstabildir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Feyza Bayır
  19 Mayıs 2022
  Merhabalar hocam bizim bir hastamız var kendisine pet taraması yapıldı ve sonuçları şu şekilde: Baş boyun ve toraks incelemesinde : sol akciğer de tüm palevrayı kaplayan yaygın kalınlaşmalarda (SUDmax 9.1) artmış FDG tutulumları dikkati çekmiştir. Abdomen pelvis ve iskelet sistemi incelemesinde 18 FDG tutulumunu patolojik hipermetabolik alan izlenmemiştir. Sağda çıkan kolon da çekum'a uyan alan da 80 mm boyutlarındaki alan da (SUDmax 6.0) artmış FDG tutulumları dikkati çekmiştir Sonuç: sol akciğer de yaygın plevral kalınlaşmalardaki artmış metabolik aktivitelerin malign proçes (mezetolyoma) lehine değerlendirildiği PET/CT çalışması Sağda çekum'a uyan alandaki artmış metabolik aktivitenin öncelikle benign proçes
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Zerrin Cinkilinc
  19 Mayıs 2022
  Hakan hocam merhabalar,ben eski hastanın Barış Cinkilinc in eşiyim 2 sene önce bende ses tellerimdeki nodul için size onkoloji hastanesinde muayene olmuştum.Size sorum anaokulu öğretmeni olduğumdan mesleki deformasyon yaşıyorum,artık ses kisilmalarini herhangi yaşıyorum ve hayat kalitemi çok olumsuz şekilde etkiliyor size tekrar muayene olmak ve artık bu rahatsızlığım bir son verilmesini istiyorum sizinde yardımınıza tabiyki.Hocam sizin içinde uygun bir takvimde haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte yapılacak ne varsa start verilmesini rica ediyorum saygılarımla görüşmek üzere.
  Cevap :
  Uzman Hekim Hakan Akçin
 • Soru :
  ismet bilgi
  19 Mayıs 2022
  hocam merhaba. annem mide kanseri. 26 mayıs 2021 de total gastrektomi ameliyatı olmuştu akabinde adjuvan kemoterapi aldı 4 kür ve bitti. radyoterapi için gerekli değil diyen de oldu almalı diyen de oldu. ben size denizli'den yazıyorum. maksadım tedavi sürecinde eksik bir şey olsun istemiyorum. annem şuan 50 kilo. annem için tavsiyeleriniz nelerdir, yol gösterebilir misiniz? teşekkürler
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Akile GÜZE
  16 Mayıs 2022
  Hocam iyi günler, rahim kanseri ameliyatı endometrium karsinom oldum bir ay önce, son çekilen mrg de : hastaya tah-bso yapıldığı anlaşılmaktadır. Vajen kafina komşu 2×1 cm boyutlarında hematom görülmektedir. ıvkm sonrası vajen kafinda inflamatuar konstlanma mevcut.pelviste mezenterde kirlenmeler görülmektedir.mesane, barsak segmentleri normaldir.vajen kafi ile rektum arasında fibrotik dokular oluşmuştur.ancak difüzyon kısıtlanması sadece hematom düzeyindedir.kemik yapılar normaldir. Pelvis ön duvarda postoperatif sekel değişiklikler mevcut. Kemik yapılar normaldir. Hocam size zahmet değerlendirme bilir misiniz.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Sezgin Sezgin
  14 Mayıs 2022
  SONUÇ: - Sol hiler alanda ana bronşu oblitere eden hipermetabolik kitlesel lezyon izlenmiştir. - Sol akciğer alt lobda ve linguler segmentte yaygın hipermetabolik atelektazi-konsolidasyon alanları izlenmiştir. - Mediastende hafif hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir. - Sağ supraklavikular alanda 7 mm çaplı minimal hipermetabolik lenf nodu izlenmiştir. Takip önerilir. Sonuç nedir hocam acil cevap bekliyorum çok teşekkür ediyorum
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Betül Türk
  12 Mayıs 2022
  Merhaba 3 ay önce covid geçirdim akciğer de biriken su gitmedi zatürre devam ediyormuş dediler en son şikayetler devam edince nodul saptandı.Trakea ve her iki ana bronş açıktır. Mediastinal ana vasküler yapılar patenttir. Çıkan ve inen aorta, pulmoner trunkus, her iki ana pulmoner arter kalibrasyonları doğaldır. Kalp kontur, konfigürasyon ve büyüklüğü doğaldır. Mediastinal ve hiler LAP saptanmamıştır. Perikardiyal efüzyon saptanmamıştır. Sağ hemitoraksta 2.5 cm kalınlığında plevral efüzyon izlenmiştir. Sağ akciğer üst, orta ve alt lobda lineer-subsegmenter atelektaziler izlenmektedir. Sağ akciğer alt lob süperior segmentte santral yerleşimli, alt lob bronşunu infiltre eden 22x17x23 mm boyutlu solid kitle izlenmektedir. Bronkoskopi ve pet ct ile ileri tetkik önerilir. Tetkik dahili kemik yapı bütünlükleri tamdır. Yumuşak doku planları doğaldır. Tetkik dahili abdominal kesitlerde karaciğer parankiminde büyüğü yaklaşık 5 cm boyutlu bir kaç adet hipodens lezyon izlenmektedir (Üst abdomen MR incelemesinde hemanjiyom ve kist olarak raporlanmıştır). SONUÇ: *Sağ akciğer alt lob süperior segmentte santral yerleşimli, alt lob bronşunu infiltre eden 22x17x23 mm boyutlu solid kitle, bronkoskopi ve PET CT önerilir. *Sağda plevral efüzyon *Sağ akciğer alt lob süperior segmentte santral yerleşimli, alt lob bronşunu infiltre eden 22x17x23 mm solid kitle *Sağda plevral efüzyon Ne yapmalıyım
  Cevap :
  Uzman Hekim Süleyman Bülent Arman
 • Soru :
  Hilal
  11 Mayıs 2022
  Hocam merhaba kolay gelsin çıkan sonucu sizinle paylaşıyorum cevabını bekliyorum. Teknik: 100 cc XENETİX sonrası 2 mm kalınlığında transvers düzlemde toraksa yönelik spiral BT kesitleri alınmıştır. Bulgular : trakea ve sag ana brons doğaldır. Solda üst lob bronşu obliteredir alt lob bronşları daralmıştır sol akciğer üst lob antreior segmenti total atelektezik izlenmektedir. Sol perihiler alanı çevreleyen sınırları atelekteziden net ayırt edilemeyen yumuşak doku görünümü mevcuttur. Tedavi sonrası kontrol toraks BT/PET-CT İLE değerlendirilmesi önerilir. Arkus aortada atreonplak kalsifikasyonu izlenmektedir. Kalp kontür ve büyüklüğü normaldir. Perikaediyal efuzyon görülmemiştir. Prevasküler paratrakeal yerleşimli en büyüğü Prevasküler alanda 22x16 mm boyutlarında olmak üzere büyümüş lenf nodları dikkati çekmektedir. Vertebra korpuslarında dejeneratif osteofitik değişiklikler izlemektedir. Bu durumu daha net şekilde nasıl tanımlarsınız ne yol izlenmeli sizce?
  Cevap :
  Uzman Hekim Süleyman Bülent Arman
 • Soru :
  Gamze Yılmaz
  05 Mayıs 2022
  Pet CT sonucu Hocam merhaba annem 74 yaşında. Yedi yıl önce rahim kanseri ameliyatı oldu. Kemoterapi ve radyoterapi aldı. İki yıl sonra nüks sebebiyle tekrar radyoterapi aldı. Son çıkan pet ct sonucu: Sol paraaoritk alan alt kesimde konglomere görünümde multiple hipermetabolik lenf nodu izlenmiştir (SUV Max:5.66). Sol akromioklavikular eklem bölgesine artmış aktivite tutulumu izlenmiştir (Nonspesifik artritik değişiklikler). Bunun dışında F-18 FDG'nin bio dağılımı normal olup normal fizyolojik birikim yerlerinde toplandığı görülmektedir. Patoloji düşündürecek başka bulgu izlenmemiştir. Yeniden kemoterapi ve ya radyoterapi almasını gerektiren bir durum var mı? Değerlendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Selva Sağlam
  05 Mayıs 2022
  Merhabalar sayın hocam. Annemin durumu ili ilgili acilen bilginize ihtiyacım var. Biz Trabzon'da yaşıyoruz. Annem 2002 yılında tiroid kanserine yakalandı. Ankarada ameliyat oldu akabinde nükleer tedavi gördü. Sonrasında altı ayda bir kontrol devam etti. 2006 yılında annem göğsünde kitle tespit etti. Yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konuldu yine Ankara'da ameliyat oldu ve bu sefer radyoterapi gördü. Akabinde tamoksifen ilacı kullanmaya başladı ve beş sene bu ilacı almaya devam etti ve her altı ayda bir paralelinde rahimden parça alınarak kontroller yapildi. 2016 yılında boyundan alınan biyopsi sonucu paratiroid kanseri olduğu tespit edildi nükleer boyama ile yine Ankara'da ameliyat edildi. 2019 yılı kasım ayinda annem akcigerin de farklılık hissetti. Trabzon'da doktora gittik önce ciğer filmi ve arkasından onkoloji PET F18-FDG çekildi. Bu pet sonucunu ikinci pet sonucu ile karşılaştırmalı olarak aşağıda yazıyorum. Akabinde tıp fakültesinde akciğerden biyopsi yapıldı. Hem Trabzon'da hem Ankara'da patalojik inceleme yapıldı ve aynı sonuç elde edildi. Patalojik Sonuç: İmmünohistokimya Akciğer, meme ve tiroid karsinomu ayırıcı tanıya alınarak yapılan çalışmada tümör hücrelerinde, TTF-2, Napsin A, tiroglobulin, GATA-3 ve ER antikorları ile reaksiyona saptanmadı. Not: İmmünhistokimyasal çalışma, tamponlu formaldehitte tespit edilmiş dokulara uygulandı. Antikorlar için dış kontrol kullanıldı. Otomatize sistemde antijen retrival uygulandı. Her bir antikor için ER:6F11. TTF-1:SPT24, Napsin A: 1P64, tiroglobulin: 1D4 ve GATA-3 :C 12 klonlari kullanıldı. Tanı: Papiller morgolojide (adeno) karsinom infiltrasyonu. hastanın öyküsü ve tümör morfolojisi ile ön planda tiroid Papiller karsinomu metastazi düşünüldü. İmmün histokimyasal belirteçleri negatif olması, dokunun seri kesirler ile çok küçülmesi, bu belirteçleri ekspresyonunun heterojen olabilmesi ve doku proses süreci gibi nedenler ile kısmen açıklanabilir. Klinik veriler ve görüntüleme bulguları ile korelasyon uygundur. Akciğer bronskopik biyopsi konsültasyon. Patolojik inceleme sonucunda, Ankara'da 2019 yılı ocak ayında cebeci kampüsünde nükleer tedavi gördü. 150 mCi İ- 131 ablasyon dozunun oral olarak verilmesinden 6 gün sonra alınan kontrol tüm vücut görüntülerinde torakstan alınan SPECT/BT goruntulerinde verilen radyofarmasotigin tüm vücutta normal fizyolojik birim yerlerinde biriktiği gözlenmiştir. SPECT/BT goruntulerinde her iki akciğerde görülen noduler- lezyonlarda ve vücutta herhangi bir alanda patalojik aktivite birikimi saptanmamıştır. Bu tedavi çok ağır geldi burun kanaması ve mide bulantısı onu çok zorladı. Sonrasında pandemi süreci başladı ve annem başka tedavi alacak gücü kendinde hissetmedi. Annem 2021 yılı haziran ayında boyunda mercimek büyüklüğünde bir kitle tespit etti. Trabzon'da önce endokrin sonra KBB uzmanına gösterildi. KBB uzmanı ameliyat ile alabilicegini ifade etti. Annem kararsız kaldı. 2022 Nisan ayında tekrar doktora gidildi. Tekrar Boyun ultrasografi cekildi. Boyun sağ inferior bölgede hemen cilt altında yerleşimli 30×23 mm çapında kalın duvarlı içerisinde geniş solid kompanent ve yoğun içerikli kistik alanlar bulunan komplike kistik kitle lezyonu izlenmiştir. Bunun üzerine doktor yeniden PET çekimi istedi. 12.04 2022 tarihinde yeniden onkoloji PET F18 FDG cekildi. Baş boyun incelemesinde: Boyunda sağ posterior servikal bölmede 24x22 mm boyutlu heterojen dansiteli lezyonda (lenf nodu?) artmış fdg tutulumu ( SUV Max :37.63) izlenmiştir.Bu bulgu öncelikle malignite/ metastaz lehine değerlendirilmiştir. tiroid bezi izlenmedi(opere). Operasyon alanında patalojik FDG tutulumu izlenmemistir. Toraks- mediasten incelemesinde: Sağ akciğer alt lob superior anterobazal, posteribazal segmentte, sol akciğer üst lob anterior, alt lob posteribazal segmentte paravertebral bölgede büyüğü 32x28 mm boyutlu noduler- kitlesel lezyonlarda artmış FDG tutulumu (SUV Max:25.66) izlenmiştir. Önceki incelemeye göre lezyonların metabolik aktivitelerinde anlamlı fark izlenmezken bazılarının boyutlarında artış saptanmıştır. Bu bulgu öncelikle metastaz lehine değerlendirilmiştir. Sağ akciğer üst lob anterior segmentte, sol akciğer üst lob apikoposterior segmentte milimetrik nodüllerde önceki inceleme ile benzer şekilde patolojik FDG tutulumu izlenmemistir. Sol akciğer alt lob anterobazal segmentte fokal buzlu cam dansiteli alanda önceki inleleme ile benzer şekilde patalojik FDG tutulumu izlenmemistir. Sağ meme parankiminde patalojik FDG tutulumu gösteren lezyon saptanmamıştır. Sol meme alt dış kadranda 5x4 mm boyutlu noduler- lezyonda önceki inceleme ile benzer şekilde patalojik FDG tutulumu izlenmemistir. USG ile korelasyon önerilir. Sol aksiller bölgede büyüğü 12x8 mm boyutlu birkaç adet lenf nodunda artmış FDG tutulumu (SUV Max:2.01) izlenmiştir. Güncel inceleme yenidir( metastatik lenf nodları?) .Ayrıca sol aksiller bölgede büyüğü 17x7 mm boyutlu lenf nodunda patalojik FDG tutulumu izlenmemistir. Sağ aksiller bölgede patalojik FDG tutulumu gösteren lenf nodu saptanmamıştır. Batin- pelvis incelemesinde patalojik FDG tutulumu izlenmemistir. Kas iskelet sistemi incelemesinde sakrumda her iki sakroiliak eklem komsulugunda sklerotik değişiklik alanlarında önceki inceleme ile benzer şekilde patalojik FDG tutulumu izlenmemistir. KTÜ tıptan çıkan heyet sonucunda hem boyundaki hemde akciğere yeniden biyopsi yapma kararı alindi. Trabzon'da farklı bir hastanedeki onkoloji doktoruna daha danisildi. Onun görüşüne göre akciğere biyopsi yapmaya gerek yok boyundaki kitle biyopsi sırasında patlayabilir bu sebeple ameliyatla alınması için KBB uzmanına bizi yonlerdirdi . KBB uzmanı boyuna emar çekip ameliyat edip edemeyeceğine karar verecek. Kitle şah damarına yakınmış bu sebeple ameliyat riskli dedi. PET çekiminden sonra boyundaki kitle daha da büyüdü. Hocam ne yapmalıyız kafamız çok karıştı. Bu durumda bize öneriniz ne olur? Saygılarımla
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  serviks ca
  04 Mayıs 2022
  hocam iyi bayramlar; ben taşradan yazıyorum.eşim 2014 te serviks ca dan radikal histrerektomi ameliyatı oldu. 2021 haziranından beri 6 kür kemoterapi ve beş kür akıllı ilaç aldıktan sonra çekilen pet/bt de; 19.10.2021 tarihli pet/bt ile karşılaştırıldığında ;sol obturatuar alanda sol üreter ile ara planları izlenmeyen (invaze) peritoneal kalınlaşma alanının boyutunda ve metabolizmasında artış izlendi.sol 8.kosta da artmış FDG tutan kemik lezyonu yeni bulgu olarak izlendi (travma?/Metastaz?) ile uyumlu F 18 FDG tüm vücut PET-BT çalışmasını yorumlar ve tavisyelerinizi yazarsanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Mehtap Sarı
  04 Mayıs 2022
  Servikal lenf nodu istasyonlarında hipometabolik görünümünde lenfodenapati bulguları izlenmistir lenf nodalri F18 FDG tuTulumu malinglanite boyutunda degildir. nadir hipometabolik düzeyde lenf nodu tutulumu yapan lenfoma tanısı konması halinde lenf nidalarınin deauville skorları 1olarak degerlendirebilir..Hocam lenfoma şüphem var ped sonucum bu nasıl degerlendirirsiniz
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Harun Kerem kendirli
  03 Mayıs 2022
  Hocam merhaba. Yaşım 22 bilinen ek bir hastalığım yok tıp fakültesi 4.sinif ogrencisiyim, geçen hafta supraclavikuler bolgede aslinda tam supraclavikuler de degil internal juguler bolgede mercimek tanesi kadar disardan görünmeyen hareketli cok sert olmayan bir lap elime geldi. İlk baslarda palbe edilince agiriliydi suan agirisi gitti , yerinin atipik olması beni biraz telaşa düşürdü hocam herhangi bir enfeksiyon da gecirmedim yani semptom yoktu ancak o lenf nodunun hemen yaninda follikülu andiran sivilce gibi bir şey çıkmıştı acaba ondan olabilir mi hocam? Suan tatil oldugu icin gidemiyorum ancak en yakın surede fakultede usg baktiracagim lakin ondan once size danışmak istedim. Çünkü internette hep felaket seyler var bu konu hakkında
  Cevap :
  Uzman Hekim Hakan Akçin

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.