print
Tüm Sorular
 • Soru :
  Biyopsi
  10 Mayıs 2021
  Levent Hocam Merhaba, Sol meme ağrısı şikayeti ile gittiğim hastanede yapılan ultrason ve mr'a göre sağ memede 8x7 mm boyutlarında solid imaj tespit edildi (BIRADS 4A) ve şüpheli bulunduğu için biyopsi istendi. Biyopsi sonucuna göre de aşağıdaki boyama sonuçları ve tanı iletildi. (sırasıyla aşağıya kopyaladım) Yoruma göre de kontrol ve sonra tekrar biyopsi isteniyor. Anladığım kadarıyla ve doktorun ilettiği kötü huylu bir kitle değil ama kurul kararına göre hemen tekrar biyopsi istenebilir. Tekrar biyopsi ne derecede gerekli, yoruma ihtiyacım var. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Estrogen (ER): Pozitif Progesteron (PR): Pozitif Cerb B2: Negatif Ki-67: Dü ük proliferasyon izlendi. P63: Negatif E-Kadherin: Pozitif TANI: Fibroepitelyal lezyon (Lütfen yorumu okuyunuz). Sağ meme, "tru-cut" biyopsi. YORUM: Sağ meme tru-cut biyopsi örnekleri küçük fragmanlar eklindedir. Mevcut dokularda fibröz stromada içinde glandüler yapılar izlenmiştir. Histomorfolojik bulgular ile ön planda fibroadenom düşünülmüştür ancak küçük fragmanların lezyonun tamamını temsil etmeyebilir. Bu nedenle, klinik takip gerekirse rebiyopsi önerilir.
  Cevap :
 • Soru :
  Onur TÜRKYILMAZ
  10 Mayıs 2021
  Test sorusu 10.05.2021 09:10
  Cevap :
 • Soru :
  Onur TÜRKYILMAZ
  08 Mayıs 2021
  Test 8.05.2021 11:26
  Cevap :
 • Soru :
  Hülya Korkman
  20 Nisan 2021
  Hocam Merhaba, Annemin 1 ay önce sağ göğüs altı ağrısı nedeni ile usg ve mr çektirdik.Raporları yorumlayabilirmisiniz. Konu hakkında nasıl bir yol izlemem lazım. Rapor Detay Bilgisi TÜM BATIN USG Karaciğer : Boyutları normal olup konturları düzgündür. Parankim ekojenitesi normaldir. Portal ve hepatik ven kalibrasyonları normal olup lümenleri anekoik görünümdedir. Karaciğerde segment 6-7 de 31x20 mm boyutunda , sol lobda yaklaşık 44x36 mm boyutunda olmak üzere hipoekoik solid lezyonlar izlendi. Malignite ekartasyonu açısından Dinamik MRG korelasyonu önerilir. Safra Kesesi ve Yolları : Kese boyutları ve duvar kalınlığı normaldir. Lümen içinde taş, kitle izlenmedi. İntrahepatik safra yolları normaldir. Ekstrahepatik safra yolları gaz nedeni ile değerlendirilemedi. Pankreas : Pankreas ve orta hat yapılar yoğun gaz nedeni ile değerlendirilemedi. Dalak : Boyutları normal olup parankimi homojendir. Parankim içinde yer kaplayan solid ya da kistik lezyon izlenmedi. Böbrekler :Bilateral böbreklerin boyutları, konturları, parankim kalınlıkları, parankim ekojeniteleri ve pelvikaliksiel yapıları normaldir. Taş veya obstrüksiyon bulgusu saptanmadı. Sol böbrek orta kesimde renal pelvis hafif belirgin izlenmiş olup AP çapı 8 mm ölçülmüştür. İntraabdominal serbest sıvı izlenmedi. Pelvik : Mesane yeterli dolulukta değildir. Lümen içi gross patoloji saptanmadı. Bulgular.TÜM BATIN USG TÜM ABDOMEN DİNAMİK MR İNCELEMESİ Bulgular: Karaciğer normal şekil ve boyutlardadır. Karaciğer parankim alanlarında büyüğü segment 4A düzeyinde aksiyel planda 35x34 mm boyutunda ölçülen, silik sınırlı, T2A serilerde periferi daha az olmak üzere hiperintens olarak izlenen, T1A serilerde hipointens,kontrastlı serilerde periferal ağırlıklı halkasal kontrast tutulumu gösteren çok sayıda lezyon izlenmekte olup tariflenen lezyonlar metastaz lehine değerlendirilmiştir. Hepatik ve portal venöz sistem patent olup kalibrasyonları normaldir. Safra kesesi boyutları ve duvar kalınlığı normaldir. İntra ve ekstra hepatik safra kanallarında dilatasyon saptanmamıştır. Dalak boyutları normal parankimi homojendir. Dalak konturlarında lobülasyon mevcuttur. Pankreas boyutları normaldir. Parankim intensitesi doğaldır. Peripankreatik yağ planları açıktır. Böbrekler normal konumlarında ve boyutlarda izlenmektedir. Parankim kalınlıkları ve parankim intensiteleri doğaldır. Toplayıcı sistem dilatasyonu saptanmamıştır. Bilateral sürrenal bezler normal kalınlıktadır, sürrenal lojlarda yer işgal eden lezyon veya patolojik sinyal değişikliği mevcut değildir. Abdominal aorta ve vena kava inferior patent olup normal kalibrasyondadır. Douglasta 13 mm kalınlığa ulaşan serbest sıvı izlenmiştir. Uterus korpus anterior duvarda intramural yerleşimli 21x18 mm boyutunda ölçülen, T2A serilerde hipointens, T1A serilerde izointens, kontrastlı serilerde myometrium ile benzer şekilde kontrast tutulumu gösteren öncelikle myom lehine değerlendirilen lezyon izlenmiştir.
 • Soru :
  Uğur Sarı
  19 Nisan 2021
  "TORAKS BT İNCELEMESİ** TEKNİK: 1 mm kalınlıkta aksiyal kesitler. BULGULAR: Trakea, karina, ana bronş ve dalları açıktır. Mediastinel ve hiler kitle yada patolojik boyutta büyümüş lenf bezi saptanmadı. Mediastinel ana vasküler yapılar normal konum ve genişliktedir. KTO normal sınırlardadır. Solda daha belirgin her iki apikal bölgelerde plevral sekel kalınlaşmalar ile minimal paraseptal amfizematö havalanma artışlarına ait görünüm izlenmiştir. Bilateral akciğerlere ait parankim alanlarının havalanmaları, bronşiyal ve vasküler dağılımları tabiidir. Aktif infiltrasyon yada kitle lezyonu saptanmadı. Plevral kalınlaşma veya efüzyon saptanmamıştır." Merhabalar sayın hocam, geçtiğimiz salı günü hastanede tomografi çektirdim ve sonucunda okuduğuma göre beni korkutan bazı bulgular saptanmış tabi fakat bu bulguların kesin manasını çıkartamıyorum. Lütfen bu konuda bana yardımcı olur ve beni aydınlatabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederim, iyi ve sağlıklı günler
 • Soru :
  Harun Kurhan
  31 Mart 2021
  21/09/2020 TARİHLİ PET/BT İLE KORELE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE SOL MEMEDE ÖZELLİKLE ÜST DIŞ KADRANDA EN BÜYÜĞÜ 1,2 CM BOYUTTA İZLENEN MULTİPLE SAYIDA HİPERMETABOLİK YER KAPLAYAN LEZYONUN 8,6 X 4,2 X 7,0 CM BOYUTTA LOBİLE KENARLI ÜZÜM SALKIMI TARZINDA GÖRÜNÜMÜNDE HETEROJEN DANSİTEDE GLİKOZ METABOLİZMASINDA YER KAPLAYAN LEZYONA DÖNDÜĞÜ (SUVMAX: 21,1). SOL MEME İÇERİSİNDE YENİ MULTİPLE SAYIDA BÜYÜK KİTLE İLE KOMŞU AKSESUAR TARZINDAN YENİ NODÜLER LEZYONLARIN ORTAYA ÇIKTIĞIDA DİKKAT ÇEKMEKTEDİR. SOL AKSİLLER BÖLGEDE İZLENEN BÜYÜĞÜ 1,4 CM BOYUTTA HİPERMETABOLİK LENF NODUNUN 2,1 CM'YE ÇIKTIĞI (SUVMAX: 18,0). SOL AKSİLLER VE SOL İNTERPEKTORAL BÖLGEDEKİ HİPERMETABOLİK LENF NODLARININ TAMAMINDA BENZER BOYUT ARTIŞLARININ DİKKAT ÇEKTİĞİ, SOL AKSİLLER, İNTERPEKTORAL,İNFRAKLAVİKÜLER VE SOL SUPRAKLAVİKÜLER BÖLGEDE MULTİPLE SAYIDA (METASTAZ AÇISINDAN YÜKSEK OLASILIKLI) YENİ LENF NODUNUN ORTAYA ÇIKTIĞI DİKKAT ÇEKMEKTEDİR. SAĞE MEMEDE YER KAPLAYICI LEZYON İZLENMEMEKTEDİR. SOL İNTERNAMAMARİAL BÖLGEDE SUBSANTİMETRİK BOYUTTA HİLUSU ŞÜPHELİ SEÇİLEBİLEN 3 ADET YENİ HİPERMETABOLİK LENF NODU (METASTAZ AÇISINDAN ORTA-YÜKSEK OLASILIKLI) YENİ LEZYONLARDIR. ABDOMENDE AORTA KAVAL PENCEREDE SUBSANTİMETRİK BİR HİPERMETABOLİK LENF NODU YENİ LEZYON OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. KEMİK DOKUDA GLİKOZ METABOLİZMASI HETEROJEN OLARAK İZLENMEKTEDİR. SAĞ ASETABULUM BÖLGESİNDE 3 ADET SOL FEMUR BAŞINDA 1 ADET HİPERMETABOLİK (METASTAZ AÇISINDAN YÜKSEK OLASILIKLI) LEZYON SEBAT ETMEKTEDİR. SOL SKAPULA GLENOİD FOSSADAKİ HİPERMETABOLİK LEZYON ALANI SEBAT ETMEKTEDİR. TORAKAL 1. VERTEBRA CİSMİNDEKİ SKLEROTİK HİPERMETABOLİK LEZYON ALANI RADYOLOJİK OLRAK DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEMEKLE BERABER GLİKOZ METABOLİZMASI HAFİFÇE AZALMIŞ İZLENMEKTEDİR. KEMİK DOKUDA METASTAZ AÇISINDAN YÜKSEK OLASILIKLI YENİ LEZYON ALANI İSE SEÇİLMEMEKTEDİR. RECIST 1.1 KRİTERLERİNE GÖRE BULGULARI BELİRGİN PROGRESYON İLE UYUMLU YORUMLANAN PET/BT İNCELEMESİDİR. --------------------------------------------- 14/12/2020 TARİHLİ PET/BT İLE KORELE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE SOL SUPRAKLAVİKÜLER VE İNFRAKLAVİKÜLER BÖLGEDE MULTİPLE SAYIDA LENF NODLARI KAYBOLMUŞTUR. SOL İNTERPEKTORAL VE SOL AKSİLLER BÖLGEDEKİ HİPERMETABOLİK LENF NODLARINDA BOYUT AZALIMI %20 ALTINDA OLMAKLA BERABER ORTASINDA HİPOAKTİF ALANLARIN ORTAYA ÇIKMASI BARİZ GLİKOZ METABOLİZMA AZALIMI DİKKAT ÇEKMEKTEDİR (ÖNCEKİ SUVMAX: 1,80, YENİ SUVMAX:7,3 ). SOL MEME İÇERİSİNDEKİ HİPERMETABOLİK CİLDE İNVAZYONLAR GÖSTEREN KİTLE LEZYONUNUN BARİZ RADYOLOJİK OLARAK ANLAMLI DEĞİŞKLİK GÖSTERMEMEKLE BERABER ORTASINDA HETEROJEN MULTİPL HİPOAKTİF ALANLAR BARINDIRDIĞI VE GLİKOZ METABOLİZMASININ BARİZ AZALDIĞI (ÖNCEKİ SUVMAX: 20,8, YENİ SUVMAX:10,2 ) DİKKAT ÇEKMEKTEDİR. SOL İNTERNAMAMARİAL BÖLGEDEKİ LENF NODLARINDA BELİRGİN GLİKOZ METABOLİZMA AZALIMI DİKKAT ÇEKMEKTEDİR. SAĞ ASETABULUM HİPERMETABOLİK LEZYONLARINDAN 2 'Sİ KAYBOLMUŞ, BİRİNDE BELİRGİN GLİKOZ METABOLİZMA AZALIMI İZLENMEKTEDİR. SOL FEMUR BAŞINDAKİ HİPERMETABOLİK LEZYON KAYBOLMUŞTUR. KEMİK DOKUDA METASTAZ AÇISINAN YÜKSEK OLASILIKLI YENİ LEZYON İZLENMEMEKTEDİR. RECIST 1.1 KRİTERLERİNE GÖRE BULGULARI STABİL HASTALIK, PERCİST 1.0 KRİTERLERİNE İSE PARSİYEL YANIT İLE UYUMLU YORUMLANAN PET/BT İNCELEMESİDİR. ------------------ 3 ay arayla yapılan PET/BT sonuçları bu şekilde hocam. Değerlendirmesini yaparsanız sevinirim.
  Cevap :
 • Soru :
  Harun Kurhan
  29 Mart 2021
  SOL SUPRAKLAVİKÜLER VE İNFRAKLAVİKÜLER BÖLGEDE MULTİPLE SAYIDA LENF NODLARI KAYBOLMUŞTUR. SOL İNTERPEKTORAL VE SOL AKSİLLER BÖLGEDEKİ HİPERMETABOLİK LENF NODLARINDA BOYUT AZALIMI %20 ALTINDA OLMAKLA BERABER ORTASINDA HİPOAKTİF ALANLARIN ORTAYA ÇIKMASI BARİZ GLİKOZ METABOLİZMA AZALIMI DİKKAT ÇEKMEKTEDİR (ÖNCEKİ SUVMAX: 1,80, YENİ SUVMAX:7,3 ). SOL MEME İÇERİSİNDEKİ HİPERMETABOLİK CİLDE İNVAZYONLAR GÖSTEREN KİTLE LEZYONUNUN BARİZ RADYOLOJİK OLARAK ANLAMLI DEĞİŞKLİK GÖSTERMEMEKLE BERABER ORTASINDA HETEROJEN MULTİPL HİPOAKTİF ALANLAR BARINDIRDIĞI VE GLİKOZ METABOLİZMASININ BARİZ AZALDIĞI (ÖNCEKİ SUVMAX: 20,8, YENİ SUVMAX:10,2 ) DİKKAT ÇEKMEKTEDİR. SOL İNTERNAMAMARİAL BÖLGEDEKİ LENF NODLARINDA BELİRGİN GLİKOZ METABOLİZMA AZALIMI DİKKAT ÇEKMEKTEDİR. SAĞ ASETABULUM HİPERMETABOLİK LEZYONLARINDAN 2 'Sİ KAYBOLMUŞ, BİRİNDE BELİRGİN GLİKOZ METABOLİZMA AZALIMI İZLENMEKTEDİR. SOL FEMUR BAŞINDAKİ HİPERMETABOLİK LEZYON KAYBOLMUŞTUR. KEMİK DOKUDA METASTAZ AÇISINAN YÜKSEK OLASILIKLI YENİ LEZYON İZLENMEMEKTEDİR. RECIST 1.1 KRİTERLERİNE GÖRE BULGULARI STABİL HASTALIK, PERCİST 1.0 KRİTERLERİNE İSE PARSİYEL YANIT İLE UYUMLU YORUMLANAN PET/BT İNCELEMESİDİR. HOCAM HASTANIN SON PET/BT RAPORU BU ŞEKİLDE. BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİNİZİ ÖĞRENEBİLİR MİYİM?
  Cevap :
 • Soru :
  mehmet karagül
  17 Mart 2021
  Merhaba, prostat sorunlarım ve şikayetlerim için daha önce bir hekime başvurdum gerekli tedavileri yaptık. Düzelmeler görülüyordu tekrar nükseden durumlar olmaya başladı normal midir? Tekrar mı aynı tedavileri almam gerekiyor.
 • Soru :
  kerem kan
  17 Mart 2021
  İnternetten araştırdığım kadarı ile boğazımdaki ağrılar tiroid kanseri belirtileriymiş ne yapmam gerekiyor nereye başvurmam lazım bilgi verebilirmisiniz?
  Cevap :
 • Soru :
  AyşeGül Şen
  17 Mart 2021
  Merhabalar Levent bey.Benim sol gogsumde sert yapılı bir kitle var.Çekilen mamoggrafide Sol meme rotreolar alanda asimetrik dansite artımi .USG önerilir. Tip D meme paterni yaziyor. Yorumla ya bilirseniz sevinirim.
 • Soru :
  Esra Belinda
  16 Mart 2021
  Merhaba Kanada’da bir hastamız var 2012 yılında göğüs kanseri teşhisi edildi tedavisini gördü beş sene bir hap ile devam etti , 2017 veya 18’e beynine sıçramış beyin ameliyatı gördü Üç senedir tekrar çıkıyor. 2020 onuncu ayda meksika’ya tedaviye gitti oradayken ilerleme yapmıyordu ömür tekrar eve döndüğünde İki ay sonra bir Emaar çekildi ve tekrar çıkmış sizce ne yapmalı ve iyi sonuç alacak bir tedavi vermez dördüncü etapta
  Cevap :
 • Soru :
  Levent Celik
  15 Mart 2021
  Annem sağ memesinde ele gelen sertlik tespit etti, ne yapmalıyım, önce kime gitmeliyim.
 • Soru :
  Zeynep Zeynep
  02 Aralık 2020
  Hocam merhabalar, geçtiğimiz ay babama konulan "larenks ca" tanısı ile geçen hafta yapılmış olan PET-CT çekiminin raporunda; - Larenks glottik düzeyde sağ vokal kord antrior komissür bileşkesinde, primer maligniteyi temsil ettiği düşünülen, subsanmetrik boyutlu fokal hafif düzeyde artmış F18-FDG tutulum odağı izlenmiştir. hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. - Bilateral servikal düzey 3'de subsantimetrik boyutlu minimal düzeyde F18- FDG tutulumu gösteren ön planda reaktif proses düşündüren lenf nodları izlenmektedir. USG ile korelasyonu hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. - Sol akciğer alt lob laterbazal segmentte periferik yerleşimli F18-FDG tutulumu göstermeyen düşük yoğunluklu nonspesifik nodüler dansite artışı izlenmektedir. BT ile yakın takibi önerilir. - Mide korpusu distalinde ön planda enflamatuar proses düşündüren mide duvarlarına eşlik eden minimal düzeyde artmış F18-FDG tutumları ile mide küçük kurvatur komşuluğunda gastrik lenfatik lojda anlamlı F18-FDG tutulumu göstermeyen sunsanmetrik boyutlu lenf nodu (reaktif proses?) mevcuttur. Hastanın kliniği ille birlikte değerlendirilmesi, klinik gereklilik halinde endoskopik kontrolü önerilir. sonuçları yazmaktadır. Bu doğrultuda larenks bölgesinin operasyonla temizlenebileceği diğer batın ve toraks bölgelerine bir işlem yapılmayacağı söylenmiş. Rapora göre acaba sizce ne kadar doğru bir teşhistir? Larenks bölgesi tümüyle alınacak mıdır? Diğer bölgeler için neler yapılmalıdır? Bu konuyla ilgili olarak kurumunuzda hangi uzmanlardan destek alabiliriz? Mümkünse cevabını beklemekteyim. Sevgiler, saygılar
 • Soru :
  Eda Güzelarslan
  25 Kasım 2020
  bt sonucu PET CT SONUCUMU YORUMLARMİSİNİZ Uterus korpus ve fundus kesimlerinde endometrial metabolik aktivite artışları izlenmektedir (suv max. 4,9) sağ rektus kasının anterolateral komşuluğunda kas ile ilişkili hafif hipermetabolik nodüler yumuşak doku lezyonu izlenmektedir. (SUV 2,4) Granülamatöz lezyon veya daha düşük olasılıkla malign patolojiyi temsil edebilir. Sol ana iliak seviyede mezenterik yerleşimli milimetrik boyutlu hafif hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir. (SUV maç.2.0) hafif metabolik aktivite artışı gösteren hiperplazik timus dokusu dikkati çekmiştir.sonucumda bu bilgiler yazmaktadır yorumlarsanız sevinirim
 • Soru :
  Eda Güzelarslan
  25 Kasım 2020
  bt sonucu PET CT SONUCUMU YORUMLARMİSİNİZ Uterus korpus ve fundus kesimlerinde endometrial metabolik aktivite artışları izlenmektedir (suv max. 4,9) sağ rektus kasının anterolateral komşuluğunda kas ile ilişkili hafif hipermetabolik nodüler yumuşak doku lezyonu izlenmektedir. (SUV 2,4) Granülamatöz lezyon veya daha düşük olasılıkla malign patolojiyi temsil edebilir. Sol ana iliak seviyede mezenterik yerleşimli milimetrik boyutlu hafif hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir. (SUV maç.2.0) hafif metabolik aktivite artışı gösteren hiperplazik timus dokusu dikkati çekmiştir.sonucumda bu bilgiler yazmaktadır yorumlarsanız sevinirim
 • Soru :
  Ayşe Ayşe
  24 Kasım 2020
  Hocam merhaba Babam 2 yıl kdr önce akciğer ameliyatı oldu kemoterapi gördü, 1yıl sonra nüks etti bu sefer hem ışın, hem kemoterapi gördü, 6 aylık kontrol sırasında sırtında bir şişlik farkedip biyopsi yapıldı Biyopsi raporu Aşağıdaki gibidir yorumlar ve nasıl bir yol izlemem gerektiğini söylerseniz çok memnun olurum tşk ederim iyi çalışmalar 1. LCA:pozitif      Ck 7:negatif      P40:negatif 2.HB LCA:negatif           CK7:pozitif           P40:negatif Sol 8.kottaki lezyon içinden alınan metaryal adenokarsinom hücreleriyle uyumlu maling tümör hücreler saptanmıştır (1- 8.kot lezyon eksizyonel biyopsi Çizgili kas ve yağ dokusunda oluşan metaryal de az sayıda inglamatuar hücreler    2- Sol 8. Kot lezyon içeriği hücre blogu ve yayma
 • Soru :
  Zeynep Zeynep
  23 Kasım 2020
  Hocam merhabalar, geçtiğimiz ay babama konulan "larenks ca" tanısı ile geçen hafta yapılmış olan PET-CT çekiminin raporunda; - Larenks glottik düzeyde sağ vokal kord antrior komissür bileşkesinde, primer maligniteyi temsil ettiği düşünülen, subsanmetrik boyutlu fokal hafif düzeyde artmış F18-FDG tutulum odağı izlenmiştir. hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. - Bilateral servikal düzey 3'de subsantimetrik boyutlu minimal düzeyde F18- FDG tutulumu gösteren ön planda reaktif proses düşündüren lenf nodları izlenmektedir. USG ile korelasyonu hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. - Sol akciğer alt lob laterbazal segmentte periferik yerleşimli F18-FDG tutulumu göstermeyen düşük yoğunluklu nonspesifik nodüler dansite artışı izlenmektedir. BT ile yakın takibi önerilir. - Mide korpusu distalinde ön planda enflamatuar proses düşündüren mide duvarlarına eşlik eden minimal düzeyde artmış F18-FDG tutumları ile mide küçük kurvatur komşuluğunda gastrik lenfatik lojda anlamlı F18-FDG tutulumu göstermeyen sunsanmetrik boyutlu lenf nodu (reaktif proses?) mevcuttur. Hastanın kliniği ille birlikte değerlendirilmesi, klinik gereklilik halinde endoskopik kontrolü önerilir. sonuçları yazmaktadır. Bu doğrultuda larenks bölgesinin operasyonla temizlenebileceği diğer batın ve toraks bölgelerine bir işlem yapılmayacağı söylenmiş. Rapora göre acaba sizce ne kadar doğru bir teşhistir? Larenks bölgesi tümüyle alınacak mıdır? Diğer bölgeler için neler yapılmalıdır? Bu konuyla ilgili olarak kurumunuzda hangi uzmanlardan destek alabiliriz? Mümkünse cevabını beklemekteyim. Sevgiler, saygılar
 • Soru :
  Ayşe Ayşe
  21 Kasım 2020
  Hocam merhaba Babam 2 yıl kdr önce akciğer ameliyatı oldu kemoterapi gördü, 1yıl sonra nüks etti bu sefer hem ışın, hem kemoterapi gördü, 6 aylık kontrol sırasında sırtında bir şişlik farkedip biyopsi yapıldı Biyopsi raporu Aşağıdaki gibidir yorumlar ve nasıl bir yol izlemem gerektiğini söylerseniz çok memnun olurum tşk ederim iyi çalışmalar 1. LCA:pozitif      Ck 7:negatif      P40:negatif 2.HB LCA:negatif           CK7:pozitif           P40:negatif Sol 8.kottaki lezyon içinden alınan metaryal adenokarsinom hücreleriyle uyumlu maling tümör hücreler saptanmıştır (1- 8.kot lezyon eksizyonel biyopsi Çizgili kas ve yağ dokusunda oluşan metaryal de az sayıda inglamatuar hücreler    2- Sol 8. Kot lezyon içeriği hücre blogu ve yayma
 • Soru :
  Nilay Şirin
  20 Kasım 2020
  merhaba hocam babamın sonuçları BULGULAR : Karaciğer büyüklüğü, konturları ve parankim strüktürü doğaldır. Karaciğer segment 8'de 12 mm çapında kist izlenmiştir. Safra kesesi tabiidir. İntra ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon saptanmadı. Pankreas yaşla uyumludur. Dalak, sürrenaller tabiidir. Bilateral böbrek parankim kalınlığı, konturu ve boyutları tabiidir. Toplayıcı sistemlerde dilatasyon saptanmamıştır. Paraaortik LAP saptanmamıştır. Mesane, muntazam konturlu trabeküle ve birkaç adet milimetrik divertikül izlenmiştir. Prostat gland yaşla uyumludur. Seminal veziküller tabii izlenmiştir. Pelvik LAP saptanmamıştır. Pelvik yağlı planlar açıktır. Batın içi loküle sıvı saptanmadı. Peritonel ve omental planlarda yaygın implantlarla uyumlu yumuşak doku lezyonları izlenmiştir. Rektumda yaygın duvar kalınlaşması izlenmiştir. SONUÇ: Ayrıntılar rapor içerisinde belirtilmiştir.
 • Soru :
  Nilay Şirin
  20 Kasım 2020
  merhaba hocam babamın sonuçları BULGULAR : Karaciğer büyüklüğü, konturları ve parankim strüktürü doğaldır. Karaciğer segment 8'de 12 mm çapında kist izlenmiştir. Safra kesesi tabiidir. İntra ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon saptanmadı. Pankreas yaşla uyumludur. Dalak, sürrenaller tabiidir. Bilateral böbrek parankim kalınlığı, konturu ve boyutları tabiidir. Toplayıcı sistemlerde dilatasyon saptanmamıştır. Paraaortik LAP saptanmamıştır. Mesane, muntazam konturlu trabeküle ve birkaç adet milimetrik divertikül izlenmiştir. Prostat gland yaşla uyumludur. Seminal veziküller tabii izlenmiştir. Pelvik LAP saptanmamıştır. Pelvik yağlı planlar açıktır. Batın içi loküle sıvı saptanmadı. Peritonel ve omental planlarda yaygın implantlarla uyumlu yumuşak doku lezyonları izlenmiştir. Rektumda yaygın duvar kalınlaşması izlenmiştir. SONUÇ: Ayrıntılar rapor içerisinde belirtilmiştir.

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.