print
Tüm Sorular
 • Soru :
  Suna Keser
  11 Eylül 2020
  Boyun sol yarısında level 4 milimetrik lenf nodunda SUVmax: 1.6 çevre yapılardan hafif yüksek düzeyde 18F-FDG tutulumu izlendi. (reaktif?) Sol meme üst dış kadrandan sol aksiller bölgeye uzanan 38x25 mm boyutunda kitlede SUVmax: 9.1 malignite düzeyinde artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. Sol aksiller milimetrik lenf nodlarında 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Sağ aksiller milimetrik lenf nodlarında 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Sol akciğer üst lob apikoposterior segmentte izlenen milimetrik nodüler görünümlü lezyonda 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Karaciğer segment 4'te 6 mm boyutunda kistik lezyonda patolojik 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Sol 5. kostada SUVmax: 1.7 hafif artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. (travma? Metastaz?) Radyolojik korelasyonu önerilir. Serebellar gri kortikal alanlarda beklenen düzey ve simetride, boyunda, toraks ve mediastende, batın ve pelviste diğer alanlarda fizyolojik düzeyde 18FDG dağılımı izlenmiş olup malignite ile uyumlu olabilecek nitelikte hipermetabolik odak gözlenmemiştir. YORUM : Sol meme üst dış kadrandan sol aksiller bölgeye uzanan malign kitle, sol 5. kostada hafif artmış 18F-FDG tutulumu(travma? ,Metastaz? ,Takibi önerilir) ile uyumlu F 18 FDG tüm vücut PET-BT çalışması
  Cevap :
 • Soru :
  Rabia ÇAMÇI
  11 Eylül 2020
  Hocam iyi günler bu sonucu sizinle paylaşmıştım anneme 10 kür radyoterapi verildi şuan boğazında ve boynunda ağrı var yutma güçlüğü çekiyor bunlar ışından dolayı mıdır bir de mide bulantısı ve mide ağrısı var. bu tedaviden sonra bizleri neler bekliyor internette yazdığı gibi metestaz hastalarının yaşam süresi 2 yıl mı yoksa hastadan hastaya değişir mi bizi bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden çok teşekkürler. BULGULAR: Serebral ve serebellar gri kortikal alanlarda yaş ile uyumlu beklenen düzey ve simetride FDG dağılımı mevcuttur. Subkortikal yapılar normal görünümdedir. Baş-boyun bölgesi değerlendirildiğinde; sağ seviye 2B'de bir adet lenf nodunda artmış FDG tutulumu (SUDmax:7.2) izlenmektedir. Baş boyun bölgesininj kalan kısımlarında patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Sol meme operasyon lojunda, sağ meme parankiminde, bilateral internal mammarian ve maksiller zincirde patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Mediastinal ve hiler alanlarda patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Akciğer parankimi değerlendirildiğinde; her iki akciğer parankiminde metastaz lehine anlamlı patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Sağ akciğer alt lob superior ve posterobazal segment seviyelerinde subsantimetrik kalsifik nodüler lezyonlarda patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Karaciğer, dalak, pankreas ve her iki sürrenal glandda FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmektedir. Mide ve intestinal anslara uyan alanda patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Abdominal ve pelvik lenfatik istasyonlar değerlendirildiğinde; metastaz lehine anlamlı patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Ancak böbrek hiluslar seviyesinde sol paraaortik alanda birkaç adet FDG tutulumunun izlenmediği subsantimetrik lenf nodu dikkati çekmektedir. İskelet sistemi değerlendirildiğinde; aksiyel ve apendiküler iskelette, vertebral kolonda ve pelvis kemiklerinde en yoğun olmak üzere multifokal metastaz ile uyumlu artmış FDG tutulumları saptanmıştır (SUDmax:15). İnceleme alanına giren vucudun diğer kısımlarında FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmektedir. SONUÇ: -Aksiyel ve apendiküler iskelette primer hastanığın yaygın metastazı ile uyumlu multifokal FDG tutulumları izlenmektedir. -Sağ servikal seviye 2B'de bir adet lenf nodunda artmış FDG tutulumu metastaz yüksek kuşkuludur.
  Cevap :
 • Soru :
  Rabia ÇAMÇI
  09 Eylül 2020
  hocam iyi günler annemin kan tahlili soncunda CRP 8,2 (yüksek dendi) ve PLT 168, MPV 8,9 PCT 0,15 LYMPH 0,7 LYMPH% 15,9 EO% 5,2 BASO%1,6 çıktı bunu yorumlarsanız sevinirim teşekkürler.
  Cevap :
 • Soru :
  Selvi Ar
  09 Eylül 2020
  Annem rahim ağzı kanseri dun ilk ışınını aldi.Bugün kemoterapi + ışın alacaktı ,12 de ışın almaya girdi çıktığında kemoterapi nezaman alacak dedik sabah gelcektiniz geç kalmışsınız dediler yarin alin dediler .ilk ışın dan sonra kemoterapinin ikinci gün mu alınması lazim yanlış mi yaptık annemin cani çok sıkıldı yanlış mi olacak tedavim diye.
  Cevap :
 • Soru :
  ceyhun taş
  08 Eylül 2020
  eba için test
  Cevap :
 • Soru :
  Sina Sağ
  07 Eylül 2020
  Merhabalar efendim, 8 Kür kemoterapi ve ardından ameliyat yapılan bir meme kanseri hastasının patoloji sonuçları aşağıda yer almaktadır. Yorumunuzu rica ederim. Saygılarımla. 1) HİSTOPATOLOJİK TANI: KEMOTERAPİ ETKİSİ İLE UYUMLU FİBROZİS, LENFOSİT HİSTİYOSİT TOPLULUKLARI VE DAMARLANMA ARTIŞI + MİKROKALSİFİKASYON TÜMÖR YERLEŞİMİ: Sağ meme KT YANITI: Miller Payne göre Grade: 5 TÜMÖR YATAĞI ÇAPI: Derideki ülserasyon alanına bitişik 2,5x2 cm CERRAHİ SINIRLAR: İntakt MEME BAŞI VE DERİSİ: İntakt, meme derisinde ülserasyon ve nonspesifik iltihabi infiltrasyon NEKROZ: Görülmedi MİKROKALSİFİKASYON: Mevcut 2) - KEMOTERAPİ ETKİSİYLE UYUMLU FİBROZİS, LENFOSİT-HİSTİYOSİT TOPLULUKLARI GÖZLENEN LENF NODÜLLERİ, 2 ADET (Büyüğü 2,5x2 cm, küçüğü 1x0,6 cm çapında);sağ aksilla - BENİGN REAKTİF HİPERPLAZİ GÖSTEREN LENF NODÜLLERİ, 7 ADET; sağ aksilla YAPILAN İŞLEM: Sağ Mastektomi + Aksiller Diseksiyon
  Cevap :
 • Soru :
  nazlı ylmaz
  06 Eylül 2020
  hocam iyi günler. babamın pataloji sonucu geldi. küçük hücreli karsinom. sağ akciğer hiler bölge . pazartesi günü kemoterapisi başlayacak. sizden bir kaç bilgi almak istiyorum. babamın kan değerleri Allaha şükür normal. kemoterapiden ve ışın tedavisinden olumlu sonuçlar alma şansmız nedir. güzel şeyler olup sağkalım süresi uzar mı. işlemlerden sonra nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz. şimdiden teşekkür ederim hocam.
  Cevap :
 • Soru :
  özgül can
  02 Eylül 2020
  Hocam merhaba annemin beyin mr sonuçları; TETKİK :KONTRASTLI KRANİAL+DİFFÜZYON VE DİĞER MRG İNCELEMESİNDE: ÇEKİM TEKNİĞİ: Aksiyel pre-postkontrast T1A, T2A, FLAIR, DWI, DTI; Sagittal T2A, MRG MADDE ( 1): KRANİAL MR TETKİKİ İLE BİRLİKTE ÇEKİLEN DİFFÜZYON MRG; İskemi, enfarkt ve abse kuşkusunu dışlamak amacıyla elde edilmiştir. MRG MADDE (2) : KRANİAL MR TETKİKİ İLE BİRLİKTE ÇEKİLEN DİĞER MRG; Kanama veya vasküler lezyon ön tanısını dışlamak amacı ile Gradient eko T2 incelemesi yapılmıştır. Beyaz cevher lezyonunun dışlanması amacı ile DTI anizotropi haritası elde edilmiştir. Tetkikte 10 cc dotarem opak madde kullanılmıştır. KARŞILAŞTIRMA BİLGİSİ: Mevcut tetkik hastanın kurumuzda çekilen 04/01/2020 tarihli tetkiki ile karşılaştırılarak raporlandırılmıştır. BULGULAR: Önceki tetkikte sağ temporal lob anterior kesiminde izlenen T1 ağırlıklı serilerde belli belirsiz seçilebilen, T2 ağırlıklı serilerde santrali hiperintens, periferinde hipointens odaklar barındıran,GRE sekansında belirgin hipointens görünümde 9 mm çapında , iyi sınırlı nodüler lezyon mevcut tetkikte benzer şekilde izlenmeye devam etmektedir. Postkontrast serilerde tanımlanan noduler lezyon komşuluğunda,gelişimsel venöz anomali ile uyumlu,medusa başı seklinde kontrastlanan,sağ yan ventrikl temporal horndan kortekse doğru uzan lezyonlar mevcut tetkikte benzer şekilde izlenmeye devam etmektedir. Diğer bulgular açısından tetkikler arası anlamlı interval farklılık yeni gelişen ek lezyon saptanmadı. Diffüzyon ağırlıklı serilerde akut enfarkt düşündürür kısıtlanmış diffüzyon alanı saptanmamıştır. SONUÇ - ÖNERİLER: *İzlemde stabil kontrastlı beyin+diffüzyon ve diğer MRG bulguları
  Cevap :
 • Soru :
  Cihan Sucan
  01 Eylül 2020
  Merhabalar Babam 6 ay önce anal fistül ameliyatı oldu ve bir kaç aydır halsizlik ve kilo kaybı nedeni ile doktora başvurdu. Yapılan kan sayımında ve testlerinde kan değerleri düşük ve sedimantasyon değeri 114 çıktı (geçen ay 87 idi). Doktoru kemik iliği ile ilgili bir problemi olduğunu düşündüğünden ilik aspirasyonu ve pet-bt görüntüleme istedi. İlik aspirasyonu sonucunu henüz almadık ancak PET-BT raporu az önce elimize geçti. Yorumlanması konusunda yardımcı olabilirseniz çok seviniriz Saygılar Cihan Rapor ONKOLOJİK TÜM VÜCUT F-18 FDG PET RAPORU (2 sayfa) Klinik bilgi: malignite? Radyofarmasötik: F-18 florodeoksiglukoz Tarayıcı modeli: Siemens Biograph LSO True-X HD Pozisyon sayısı/süre: 8 yatak/3 dk Protokol: Kan glukoz düzeyi 104 mg/dl iken 5.2mCi 18F-FDG i.v. yoldan verildi. 40 dk sonra kraniumdan uyluk orta kısmına kadar 3D modunda elde edilen görüntüler düşük doz nondiagnostik BT ile atenüasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra değerlendirildi. BT, yer belirleme ve atenüasyon düzeltilmesi için kullanılmıştır. Oral kontrast verilmiştir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BULGULAR: Baş ve Boyun Görüntülerinde:FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlardadır. Serebral-serebellar bölgede rezolüsyon limitleri dahilinde patolojik artmış FDG tutulumu saptanmamıştır. Toraks ve Mediasten Görüntülerinde: *Sol akciğer üst lobta posteriorda majör fissür komşuluğunda subplevral nodül izlenmekte olup, minimal düzeyde FDG tutulumu göstermiştir(SUV max 1.5). Sağ akciğer orta lobta hafif düzeyde FDG tutulumu gösteren yoğunluk artışları dikkati çekmiştir. Sağ akciğer alt lob posterobazalde diyafragmatik yüzeyde izlenen kalsifiye lezyon sahalarında patolojik artmış FDG tutulumu saptanmamıştır. *Sol akciğer üst lob anteriorda ( 3. kostasternal seviyeden geçen kesitlerde) ekstraplevral yağlı dokuda kalınlaşma ve hafif düzeyde FDG tutulumu dikkati çekmiştir (inflamatuar değişiklikler ?) Mediastinal lenfatik istasyonlarda patolojik artmış FDG tutulumu izlenmemiştir. Her iki aksillada en büyüklerinin kısa çapı 1 cm den küçük boyutlu ve belirgin artmış FDG tutulumu göstermeyen (SUV max <2) lenf nodları izlenmiştir. Batın ve Pelvis Görüntülerinde:Patolojik artmış FDG tutulumu gösteren lenf nodu izlenmemiştir. Kolonda enflamatuar değişikliklere bağlı olabilecek rölatif artmış FDG tutulumları izlenmiştir. Diğer visseral organlarda patolojik artmış FDG tutulumu saptanmamıştır. Kas ve İskelet Sistemi Görüntülerinde:Kemik yapılarda patolojik artmış FDG tutulumu gösteren odak saptanmamıştır. Sol iliak kemik posteriorunda kemik adacığı ile uyumlu sklerotik odak izlenmekte olup, artmış FDG tutulumu göstermemiştir. Diğer vücut alanlarında FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlardadır. SONUÇ : * Sol akciğer üst lobta hafif düzeyde FDG tutulumu gösteren nodül ve sağ akciğer orta lobta minimal yoğunluk artışları izlenmekte olup, var ise eski toraks BT görüntüleri ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. * Ek bulgular yukarıda tariflenmiştir.
  Cevap :
 • Soru :
  Cihan Sucan
  31 Ağustos 2020
  Merhabalar Babam 6 ay önce anal fistül ameliyatı oldu ve bir kaç aydır halsizlik ve kilo kaybı nedeni ile doktora başvurdu. Yapılan kan sayımında ve testlerinde kan değerleri düşük ve sedimantasyon değeri 114 çıktı (geçen ay 87 idi). Doktoru kemik iliği ile ilgili bir problemi olduğunu düşündüğünden ilik aspirasyonu ve pet-bt görüntüleme istedi. İlik aspirasyonu sonucunu henüz almadık ancak PET-BT raporu az önce elimize geçti. Yorumlanması konusunda yardımcı olabilirseniz çok seviniriz Saygılar Cihan Rapor ONKOLOJİK TÜM VÜCUT F-18 FDG PET RAPORU (2 sayfa) Klinik bilgi: malignite? Radyofarmasötik: F-18 florodeoksiglukoz Tarayıcı modeli: Siemens Biograph LSO True-X HD Pozisyon sayısı/süre: 8 yatak/3 dk Protokol: Kan glukoz düzeyi 104 mg/dl iken 5.2mCi 18F-FDG i.v. yoldan verildi. 40 dk sonra kraniumdan uyluk orta kısmına kadar 3D modunda elde edilen görüntüler düşük doz nondiagnostik BT ile atenüasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra değerlendirildi. BT, yer belirleme ve atenüasyon düzeltilmesi için kullanılmıştır. Oral kontrast verilmiştir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BULGULAR: Baş ve Boyun Görüntülerinde:FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlardadır. Serebral-serebellar bölgede rezolüsyon limitleri dahilinde patolojik artmış FDG tutulumu saptanmamıştır. Toraks ve Mediasten Görüntülerinde: *Sol akciğer üst lobta posteriorda majör fissür komşuluğunda subplevral nodül izlenmekte olup, minimal düzeyde FDG tutulumu göstermiştir(SUV max 1.5). Sağ akciğer orta lobta hafif düzeyde FDG tutulumu gösteren yoğunluk artışları dikkati çekmiştir. Sağ akciğer alt lob posterobazalde diyafragmatik yüzeyde izlenen kalsifiye lezyon sahalarında patolojik artmış FDG tutulumu saptanmamıştır. *Sol akciğer üst lob anteriorda ( 3. kostasternal seviyeden geçen kesitlerde) ekstraplevral yağlı dokuda kalınlaşma ve hafif düzeyde FDG tutulumu dikkati çekmiştir (inflamatuar değişiklikler ?) Mediastinal lenfatik istasyonlarda patolojik artmış FDG tutulumu izlenmemiştir. Her iki aksillada en büyüklerinin kısa çapı 1 cm den küçük boyutlu ve belirgin artmış FDG tutulumu göstermeyen (SUV max <2) lenf nodları izlenmiştir. Batın ve Pelvis Görüntülerinde:Patolojik artmış FDG tutulumu gösteren lenf nodu izlenmemiştir. Kolonda enflamatuar değişikliklere bağlı olabilecek rölatif artmış FDG tutulumları izlenmiştir. Diğer visseral organlarda patolojik artmış FDG tutulumu saptanmamıştır. Kas ve İskelet Sistemi Görüntülerinde:Kemik yapılarda patolojik artmış FDG tutulumu gösteren odak saptanmamıştır. Sol iliak kemik posteriorunda kemik adacığı ile uyumlu sklerotik odak izlenmekte olup, artmış FDG tutulumu göstermemiştir. Diğer vücut alanlarında FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlardadır. SONUÇ : * Sol akciğer üst lobta hafif düzeyde FDG tutulumu gösteren nodül ve sağ akciğer orta lobta minimal yoğunluk artışları izlenmekte olup, var ise eski toraks BT görüntüleri ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. * Ek bulgular yukarıda tariflenmiştir.
  Cevap :
 • Soru :
  Nisa Cebecioğlu
  29 Ağustos 2020
  deneme
  Cevap :
 • Soru :
  EBRU ÖĞÜLMÜŞ
  28 Ağustos 2020
  hocam merhabalar annemizin rapor sonucunu gönderiyorum yardımcı olursanız çok seviniriz Klinik bilgi : Dermoid Tm ? Over kisti İsteyen doktor : ? İnceleme : T2 haste aksiyel, T1 flash aksiyel ,Trufl yağ baskılamalı koronal , Flash T1 yağ baskılamalı aksiyel 3D, Kesitlerin Değerlendirilmesinde: Kesit alanına giren mezenter yapıları ve barsak segmentleri normal olarak izlenmektedir. Mesane normal lümen ve kontur yapısındadır. Uterus normal büyüklük ve parankim yapısıda izlenmektedir. Sağ adneksiyel lojda büyüğü 28x24 mm olarak ölçülen T1 AG lerde hiperintens, T2 AG lerde izo-hipointens, difüzyon AG lerde difüzyon kısıtlaması oluşturan, postkontrast serilerde kontrast tutmayan, iki adet lezyon mevcuttur (Endometrioma ? ). Sol over loju normal olarak izlenmektedir. Rektum lümeni ve duvar yapısı normal olarak izlemektedir. Batında serbest mayii tespit edilmedi. Kesit alanına giren kemik yapılar normal olarak izlenmektedir
  Cevap :
 • Soru :
  MEHMET EMİN ÇİFTÇİ
  28 Ağustos 2020
  sol akçiğerde alt lop supirel sekmende en büyükleri 0,6 cm boyutunda bir birilenie yakın komşulukta anlamlı metabolık aktivite artışı izlenmeyen suv max 1,4 ve aynu düzeyde paraverter beral alınında 0,7 x 0,6 cm boyutunda anlamlı metabolık aktivite artışı izlenemeyen suv max 1,0 yeni pulmoner formasyonel mevcuttur diğer akciğer prankim alanlarda hiper metabolık yer kaplayan lezyon bulgusu saplanmamıştır önceki görüntelemede sağ alt paratrapıeale alanda 0,7x1,7 cm boyutunda hipermetabolık le moduna benzer boyuta sebat ettiği izlenmektedir ancak metabolık aktivitesi suv max 5,0 dan suvmax 6,3 e gerilmiştir bu görünüme sağ üst parat rkal perakarınal alanda mm lik boyutta yeni hiper metabolık lenf notları eşlik etmektedir suv max 2,7 suvmax 3,7
  Cevap :
 • Soru :
  Nazli Yilmaz
  27 Ağustos 2020
  Hocam tekrardan merhaba. Size bir kaç saat önce yazmıştım ve cevapladiginiz için teşekkür ederim. Az önce babamın pataloji sonucu cıktı yazılanlar ise şöyle. 0000/0 neoplazma rastlanmamıştır Malignite için negatif materyal, bronkoalveoler lavaj Bundan sonra nasil bir yol izlenmeli
  Cevap :
 • Soru :
  Nazli Yilmaz
  27 Ağustos 2020
  Hocam merhaba. Babama akciğerinde kitle olduğu tanisi konarak gerekli testler yapıldı. Sizden babamın pet sonucumu yorumlamanizi rica ediyorum. Simdiden Allah razi olsun Aclikta ve istirahat halinde F18 Gecenin intravenoz olarak enjekte edilmesinden 1 saat sonra veremeden uyluk üst kesime kadar olan tüm vücut görüntüleri alındı. Bu görüntülerden oluşturulan transaksial, koronal, ve sahittal planlardaki MIP ve füzyon PET/TC imajları farkli kontrast pencerelerinde incelendi. Mediastende sağ ust alt paratrakeal subkarinal güler interlober alanda konglomera lenf modu kitlesinde yoğun aktivite tutulumu izlensi. (SUV MAX 5) sağ akciger ust lob apikal segmentte izlenen yogunluk artım alanında ( SUV MAX 5) olarak ölçülmüştür. Her 2 akciğer paganizminde nodül kitle formasyonu izlenmemistir. Bunun disinda F18 FDG'nin bio dağılımı normal olup normal fizyolojik birikim yerlerinde toplandığı görülmektedir. Pataloji düşündürecek baska bulgu izlenmemistir
  Cevap :
 • Soru :
  Mustafa Akdal
  26 Ağustos 2020
  Merhaba Babamın (67 yaşında) alnının sol tarafında çıkan yara, plastik cerrah tarafından alınıp patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu: Deri-derialtında, sol temporoparietelbölgede lezyon; eksizyon biyopsisi: Skuamöz hücreli karsinom, iyi diferansiye - Tümör boyutu: 2.5 cm. - Perinöral invazyon mevcut. - Lenfovasküler invazyon izlenmemiştir. - Cerrahi sınırlarda tümör görülmemiştir. - ( Taban 0.1 cm'den az, saat 12 hizasında 0.2 cm, saat 3 ve 9 hizasında 0.4 cm, saat 6 hizasında 0.7 cm mesafe mevcuttur.) Boyun ultrasonu çekildik. Sonuç temiz çıktı. Reeksizyon yapılarak tabandan ve yanlardan daha geniş alındı ve patolojiye gönderildi. İkinci patoloji sonucu Tümör Negatif. Tıbbi onkoloji doktorumuz radyo terapi alması gerektiğini belirtti. Radyo terapi kaç dozda toplam kaç günlük bir tedavi olur. Babam şehir dışında yaşadığı için uzun bir süreç olacaksa ( 1-2 haftalık ) yanıma getirip burada size göstermek istiyorum. Tek günlük bir tedavi ise malum pandemi koşulları nedeniyle bulunduğu şehirde tedaviye başlatmayı planlıyorum. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.
  Cevap :
 • Soru :
  Sina Alper
  26 Ağustos 2020
  Merhaba, iyi çalışmalar. 8 kür kemoterapi öncesi ve sonrası size PET / CT sonuçlarını göndermek isterim, ER 80% PR 5% CERBB2: POZITIF 3+ Kİ67: 350/1000 PET / CT sonucu (öncesi); BAŞ BOYUN BÖLGESİ: özetle herşey normal. TORAKOABDOMİNAL BÖLGE: Mediastande sağ üst paratrakeal alanda kısa aksi 12mm boyutta (SUV: 2.2) olan subkarinal alanda 18mm boyutta (SUV: 5.5) olan, hipermetabolik, metastatik özellikte olduğu düşünülen lenf bezleri izlenmektedir. Kalp, perikard, torasik özofagus normaldir. Akciğer parankim alanlarının incelenmesinde her iki hilus açıklığı ve bronşial sistem normal olarak izlenmektedir. Parankimde boyutları 3-8mm arasında değişen, en büyüğü sağda üst lob anterior segmentte mediastinal plevraya komşu yerleşimli ve FDG tutulumu gösteren (SUV: 2.5) metastatik özellikte olduğu düşünülen nodüller söz konusudur. Sağ memede dış kadranda cilti - cilt altına invaze görünümlü yaklaşık 34*27mm boyutlarında ve hipermetabolik özellikte (SUV: 12.9) primer meme malignitesi ile uyumlu kitle lezyonu gözlenmiştir. Sağda pektoral kas dorsalinden başlayarak aksillaya doğru uzanım gösteren en büyüğü yaklaşık 3*2,3cm boyutlarında hipermetabolik özellikte (SUV: 6.5) metastatik lenf bezleri gözlenmiştir. Karaciğer, intra ve ekstrahepatik safra kanalları, safra kesesi, dalak, pankreas, sürrenal bezler normaldir Sol meme ve sol aksilla normaldir. Abdominal aorta ve dallarında yer yer kalsifikasyon dikkati çekmektedir. Eşlik eden lenf bezi zincirleri normaldir. Gastrointestinal sistem ansları, mezenterik yağ ve vaskülerite normaldir. Pelvik kesitlerde mesane normal olup patolojik duvar kalınlaşması saptanmamıştır. Rektum, perirektal dokusu, illak vasküler yapılar ve inguinal bölge normaldir. Kemik yapılarda solda femur boynunda litik görünümlü ve hipermetabolik özellikte (SUV: 8.9) fraktür riski taşıyan metastatik kemik lezyonu izlenmektedir. Diğer alanlarda kemik yapılarda dejeneratif değişiklikler gözlenmiştir. PET / CT ( Sonrası ) Sağ meme üst dış kadranda aksiller kuyruğa yakın yerleşimde cilde açılan 26mm uzun çapa sahip çevre grandüler aktiviteyi aşan düzeyde metabolik aktivite artışı gösteren lezyon izlenmiştir (SUVmax: 2,6). Sağ aksillada seviye II yerleşimli 18x15 mm'lik vasküler aktiviteyi hafifçe aşan düzeyde metabolik aktivite gösteren (SUVmax: 2,3) bir lenf nodu mevcuttur. Sağ memenin diğer kesimlerinde karşı memede ve karşı aksillada patolojik metabolik aktivite artışı gösteren başka lezyon lenf nodu saptanmamıştır. Akciğer parankimlerinde hipermetabolik lezyon izlenmemiştir. Baş boyun bölgesinde mediastende hipermetabolik lenf nodu izlenmemiştir. Karaciğer dalak ve bilateral sürrenal glandların metabolik aktivitesi fizyolojik sınırlar içerisindedir. Abdomende hipermetabolik lenf nodu izlenmemiştir. Sağ femur trokanter major lateralinde öncelikli olarak entezopati ile ilişkili olabileceği değerlendirilen fokal yumuşak doku metabolik aktivite artışı dikkati çekmiştir. Kemik yapılarda metastaz açısından anlamlı olabilecek aktivite artışı izlenmemiştir. Gluteal bölgede fokal metabolik aktivite artışı mevcuttur (enfeksiyon/inflamasyon). Değerli yorumunuzu beklerim.
  Cevap :
 • Soru :
  Berkay Taş
  25 Ağustos 2020
  Sol sürrenalde kalınlık artmış ve düşük düzeyli fdg tutulumu izlenmiştir(suv maks:2,21,radyolojik korelasyonu önerilir) cümlesini açıklar mısınız herhangi bir sıkıntı olup olmadığını
  Cevap :
 • Soru :
  Turan Uzun
  20 Ağustos 2020
  Hocam merhaba kardeşim 3 sene önce yumurtalık kanserinden ameliyat oldu kemoterapi görmedi ama 3 yıl tüm değerleri iyi idi .sene başında dışkıda kanama şikayetiyle yapılan kolonoskopi ve pet çekimlerinde 3 aydır kemoterapi aldı ama çıkan sonuçlar daha kötü oldu..Rica etsem çıkan PET sonucunu yorumlayıp bize bir yol gösterirmisiniz.Teşekkürler... BULGULAR: Güncel çalışma 10.03.2020 tarihli bir önceki PET/BT ile karşılaştırılmıştır. TORAKS:Güncel çalışmada sağ akciğer üst lob apikalde ve sol akciğer alt lob posterobazalde plöroparankimal ametabolik milimetrik nodüler lezyonlar izlenmiştir.Diğer akciğer parankiminde modül veya anlamlı yapısal değişiklik izlenmemiş olup FDG tutulumu normal sınırlardadır. Supraklavikular mediastinal ve aksiler adenopati izlenmemiştir.Plevral ve perikardial anormallik izlenmemiştir.Fizyolojik düzeyde kardiak FDG tutulumu dikkati çekmiş olup,torasik aortanın kalibrasyonu normaldir. ABDOMEN VE PELVİS:Bir önceki çalışmada karaciğerde çeşitli segmentlerde izlenen hipermetebolik hipodens lezyonlarda boyutsal(segment VII'de hedef alınan lezyonda eski 15mm ;güncel 50 mm) ve metabolik (eski SUV max=6,7;güncel SUV max=9,3)belirgin artış saptanmıştır. Ayrıca güncel çalışmada çok sayıda yeni lezyonun ortaya çıktığı dikkati çekmiştir.Bir önceki çalışmada rektosigmoid bileşkede izlenen hipermetabolik duvar kalınlaşma alanında güncel çalışmada metabolik regresyon saptanmıştır(ESKİ suv max=14,1 ;güncel SUV max=7,8).Bununla birlikte güncel çalışmada bu seviyede perirektal alanlar ile fasiyal planlarda belirgin kirlenme ve kalınlaşma dikkate çekmiştir.(RT ye sekonder)Ayrıca bir önceki çalışmada mezorektal yağlı dokuda izlenen ılımlı hipermetabolik lenf modlarında boyutsal ve metabolik artış dikkati çekmiştir.(ESKİ suv max=3,4 ;güncel SUV max=4,3) Ayyrıca güncel çalışmada alt batında peritoneal yüzeylerde ve batın ön duvar posterioorunda insizyon hattı boyunca hipermetabolik dansite artım alanları dikkati çekmiştir.(SUV max=3,7-6,0 arasında değişmektedir).Yine pelvis seviyesinda barsak anslarında RT ye sekonder ödemi düşündürücü görünüm izlenmiştir.İç genital organlar izlenmedi(opere).İnferior vena kavada girişimsel işleme ait materyal bir önceki çalışma ile benzer şekilde devam etmektedir.Safra kesesi,pankreas ile dalak normal sınırlardadır. Adrenal nodül izlenmemiştir.Batında serbest sıvı izlenmemiştir.Böbrekelerde ve mesanede fizyolojik FDG ekskresyonu izlenmektedir.Abdominal aorta kalibrasyonu normaldir.
  Cevap :
 • Soru :
  nihal bozat
  17 Ağustos 2020
  merhaba hocam babam 69 yaşında akciğerinde kitle görüldü ve pet cihazına girdi sonuçları şöyle; Üst paratrakeal büyüğü 10.9 mm olan birkaç adet lenf nodunda ılımlı artmış F-18 FDG tutulumu (SUV max: 2.21) izlenmektedir. İnferior trakeobronşial 11.6 mm lik (SUV max: 1.89) lenf nodunda ılımlı artmış F-18 FDG tutulumu izlendi. Aortikopulmoner pencerede en büyüğü 16.9x10 mm olan lenf nodlarında patolojik artmış F-18 FDG tutulumu (SUV max: 2.68) izlenmektedir. Subkarinal 25.3x22 mm lik lenf nodunda patolojik artmış F-18 FDG tutulumu (SUV max: 3.28) izlenmektedir. Sol akciğer alt lob bronşunu çevreleyen 28.1x17.3 mm lik nodüler lezyonda patolojik artmış F-18 FDG tutulumu (SUV max: 10.37) izlenmektedir (primer malign tümör?). Sol akciğer alt lobda izlenen buzlu cam dansitesindeki konsolidasyon alanlarında patolojik F-18 FDG tutulumu izlenmedi. Sol akciğer alt lob posterobazal segmentte paravertebral alanda izlenen atelektatik alanlarda yer yer ılımlı artmış F-18 FDG tutulumu (SUV max: 1.56) izlenmektedir (inflamatuvar patoloji?).Diğer toraks bölgesi organlarda patolojik F-18 FDG tutulumu saptanmadı. ayrıca bronkoskopi işlemi yapıldı sonuç bekliyoruz. akciğer kanseri mi yaşama şansı ve tedavi süreci nedir hocam yorumlarmısınız saygılarımla
  Cevap :
  Uzm. Dr. Ahmet Cengiz Şen

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.