print
Onkolojik Görüntüleme
 • Soru :
  Suna Keser
  11 Eylül 2020
  Boyun sol yarısında level 4 milimetrik lenf nodunda SUVmax: 1.6 çevre yapılardan hafif yüksek düzeyde 18F-FDG tutulumu izlendi. (reaktif?) Sol meme üst dış kadrandan sol aksiller bölgeye uzanan 38x25 mm boyutunda kitlede SUVmax: 9.1 malignite düzeyinde artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. Sol aksiller milimetrik lenf nodlarında 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Sağ aksiller milimetrik lenf nodlarında 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Sol akciğer üst lob apikoposterior segmentte izlenen milimetrik nodüler görünümlü lezyonda 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Karaciğer segment 4'te 6 mm boyutunda kistik lezyonda patolojik 18F-FDG tutulumu izlenmedi. Sol 5. kostada SUVmax: 1.7 hafif artmış 18F-FDG tutulumu izlendi. (travma? Metastaz?) Radyolojik korelasyonu önerilir. Serebellar gri kortikal alanlarda beklenen düzey ve simetride, boyunda, toraks ve mediastende, batın ve pelviste diğer alanlarda fizyolojik düzeyde 18FDG dağılımı izlenmiş olup malignite ile uyumlu olabilecek nitelikte hipermetabolik odak gözlenmemiştir. YORUM : Sol meme üst dış kadrandan sol aksiller bölgeye uzanan malign kitle, sol 5. kostada hafif artmış 18F-FDG tutulumu(travma? ,Metastaz? ,Takibi önerilir) ile uyumlu F 18 FDG tüm vücut PET-BT çalışması
  Cevap :
 • Soru :
  yasemin cam
  12 Ağustos 2020
  Merhaba 1,5 sene önce esenyurt ist. devlet hastanesinin tanısına göre her iki memede yoğun fibrokistik meme yazıyordu bugün beylikdüzü ist. devlet has. 12.08.2020 tarihinde ki ultrasona göre sol aksiller fossada 18x5 mm boyutlarında reaktif karakterler LAP izlenmektedir. sağ aksiller fossada 25x6,5 mm boyutlarında reaktif karakterler LAP izlenmektedir. ve memede başka birşey görmediğini söyledi her iki memede ele gelen kitle ve sol memede ağrı var sol memeye dokunamıyorum yardımlarınızı bekliyorum nasıl bir yol izlemeliyim? teşekkürler.
  Cevap :
 • Soru :
  serbülent var
  29 Mayıs 2020
  Tarayıcı Modeli: PHILIPS GEMINI TF 16 PET/CT Radyofarmasötik: F-18 fluorodeoksiglukoz (FDG) Dozu: 7.19 mCi Glukoz düzeyi: 88 mg/dl Farmakolojik müdahele: Oral kontrast Çekim kapsama alanı: Kafa tabanı-üst uyluk Pozisyon sayısı/ süre: 9 yatak/ 1.30 dk CT özellikleri: Düşük doz (50mAs), kesit kalınlığı 5mm, IV kontrastsız, oral kontrastlı. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENDİKASYON: Tedaviye yanıt değerlendirme KLİNİK BİLGİ: Meme ca tanılı hasta kemoterapi tedavisi görmüş. BULGULAR: Güncel çalışma 06.02.2020 tarihli PET/BT çalışması ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Meme ca tanısıyla kemoterapi uygulanan olguda sol meme alt kadranda areola hizasında yaklaşık 1 cm çapında meme dokusundan güçlükle ayırt edilen minimal FDG tutulumu gösteren nodüler dansite artış alanı izlenmiş olup önceki PET çalışmasına göre belirgin değişiklik izlenmemiştir. Sol aksillada subsantimetrik boyutlu önceki PET çalışmasına benzer karakterde minimal derecede FDG tutulumu gösteren (SUVmax: 1.0) birkaç adet lenf nodu görülmüştür. Sağ akciğer orta lob lateral segmentte subplevral alanda izlenen milimetrik boyutlu nodülde patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Büyüğü dom düzeyinde yaklaşık 5 cm çapında olmak üzere karaciğer her iki lobunda multipl sayıda önceki PET çalışmasına benzer karakterde FDG tutulumu göstermeyen düzgün sınırlı hipodens lezyonlar görülmüştür (kist?). Sağ memede, sağ aksillada, her iki supraklaviküler alanda, iskelet sisteminde ve inceleme alanına giren vücudun diğer kesimlerinde patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. SONUÇ-YORUM: -Güncel çalışma 06.02.2020 tarihli PET/BT çalışması ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde bulgularda anlamlı interval değişiklik izlenmemiştir. öncelikle merhabalar hocam. rica etsem ufak bir yorum yapabilir misiniz? izlememiz gereken yol nedir? 4+4 seans kemoterapi gördük. ilk pet sonucundak küçülme vardı ancak ikinci pette durum bu şekilde. ne yapabiliriz?
  Cevap :
 • Soru :
  h said alemdar
  27 Mayıs 2020
  metabolik olarak lipid birikim miyopatisi olan birisinde beyin tumor tarama sekansı yağ baskılı olarak hangi sekansı içermelidir ?orbital sekans beyin mr için uygulanabilir mi?lipid yag tumorde birikim yapı tumoru gizleyebilir mi? Teeşekkür ederim ilginiz için...
  Cevap :
 • Soru :
  Çiğdem Fakçı
  13 Mayıs 2020
  Hocam merhabalar annem meme kanseri teşhisi konmuştu sol göğsü alındı ve 4 kur kemoterapi aldı daha sonrasında pet testi sonucu çıktı. YÖNTEM: Kan glukoz düzeyi 90 mg/dL iken İV yoldan 10 mCi F-18 FDG (fluorodeoksiglukoz) radyofarmasötiği verildikten yaklaşık 45 dk sonra Siemens Biograph ... PET/BT tarayıcı ile verteks-midfemur vücut bölümlerinin 3D modunda PET emisyon ve düşük doz kontrastsız BT transmisyon (atenüasyon düzeltme ve yer belirleme amaçlı) görüntüleri alındı. İtteratif rekonstrüksiyon tekniği ile transvers, koronal ve sagital düzlemlerde oluşturulan kesitsel görüntüler değerlendirildi: BULGULAR: Serebral ve serebellar hemisferlerde radyofarmasötik tutulum ve dağılımı fizyolojik sınırlardadır. BAŞ-BOYUN BÖLGESİ: Tiroid bezi sağ lob posterior kesimde artmış FDG tutulumu (SUVmax 9,09) izlenmektedir.(Nodüler guatr?) TORAKS BÖLGESİ: Sol meme operasyona sekonder izlenmemiş olup, bu alanda operasyona sekonder değişiklikler mevcuttur. BATIN ve PELVİS BÖLGESİ: F-18 FDG afiniteli malignite lehine bulgu saptanmamıştır. İnceleme alanına giren diğer vücut bölgelerinde F-18 FDG 'nin fizyolojik biyodağılımı izlenmektedir. SONUÇ:Hastanın merkezimizde çekilen 06.02.2020 tarihli PET-BT ile kıyaslamalı bakısında;Olgu tedaviye tam yanıt şeklinde değerlendirilmiştir. açıklamalarda ne demek istiyor , açıklarsanız çok mutlu olurum çok heyecanlıyım
  Cevap :
 • Soru :
  ayça giritlioğlu
  31 Mart 2020
  Merhaba Levent Bey, Sol meme saat 9 hizasında 4 mm çaplı kist ve sol meme saat 3 hizasında 210 x 10 mm boyutlu lobüle konturlu hipoekoik solid lezyon dikkat çekmiştir.Takip önerilir. Kategori b BI-RADS 2 demekte.Görüşlerinizi rica ederiyorum.İyi Çalışmalar
  Cevap :
 • Soru :
  İbrahim etem Energin
  12 Ocak 2020
  Bundan 2 3 ay once kasıgımdaki agri dolayi gittigim hastanede ultrason cekildim ve sol ingunial bolgede buyugu 33×15mm boyutlarinda olmak uzere korteksi kalin bir kac adet lenf nodu izlendi sonucu aldm ve agrim gectigi iicin gitmedim bunun aciklamasi nedir sizce
  Cevap :
 • Soru :
  Buse Bektaş
  05 Aralık 2019
  Hocam merhaba babamın yaklaşık 8 9 aydır iştahsızlığı vardı bu sürede 35 kilo verdi PET-CT çekildi sonucu çıktı doktor kanser olabilir desi kolonoskopi istedi size raporun sonuç kısmını aynen atıyorum. Sol parotid lojda 14x12 mm boyutlu hafif hipermetabolik lenf nodu. Klinik korelasyonu önerilir. Sol akciğer üst lob anterior segmentte 13x8mm boyutta ametabolik kalsifiye nodüler lezyon. Desenden aorta dilate görünümde olup 32mm çapında ölçülmüştür. Rektumda en kalın yerinde 2.5 cm kalınlığında ölçülen,maling karakterde yoğun hipermetabolik sirküler duvar kalınlaşma alanı. Kolosnoskopik ve histopatolik verifikasyon korelasyonu önerilir. Her iki böbrekte parankiminde,büyüğü solda 3x2.5cm boyutlu olmak üzere izlenen multipl,egzofitik,ametabolik hipodens (kistik) lezyonlar.
  Cevap :
 • Soru :
  Sati Düzgünoğlu
  16 Şubat 2018
  Sayın hocam,annem 45 yaşında ailede uzak yakın hiç bir akrabada meme kanseri yok.6ay önce annem ultrason ve mamografi çektirdi.Ultrasonda cilt cilt altı dokular tabiidir.Her iki meme parankiminde fibroglandiler santralde ve dış kadranda yoğun olup non homojen dağılın göstermektedir.Her iki memede yaygın fibrokistik değişiklikler izlenmiştir.Sol memede saat 11 hizasında 6x4mm boyutlarında düzgün konturlu,hipoekoik solid lezyon izlenmiştir.Her iki memede duktal ektazi saptanmamıştır.Her iki aksiiller bölgede lenf nodu saptanmadı.Mamografide sol meme orta kadranda kümeleşme gösteren mikrokalsifikasyonlar izlendi.Tip c patern lenf nodu izlenmedi.Net demarke yer kaplayan lezyon izlenmedi.Kategori 4a sayın hocam gittiğim doktorum telle işaretleme dedi.Fakat bir radyoloğa değerlendirdim.Takip dedi 3 ay takipten sonra tekrar mamografi ve ultrason çektirdim.2.mamografide tip c patern cilt altı ve nipple-areolar kompleksler doğaldır.Patolojik ve özellikle lenf nodu izlenmedi.Sol meme üst orta kadranda seviyelenme gösteren küme yapmış çoğunlukla üniform mikrokalsifikasyonlar izlendi.2017 tarihli eski filminde değişiklik saptanmadı.Kategori 3, 6 ay sonra her iki meme mamografisi tetiki önerilir.Hocam 6 ay önceki radyolog 4a derken 6 ay sonraki farklı radyolog kategori 3 dedi.Aynı hastanede yapıldı.Bu arada ilaçlı emar çektirdim.İlaçlı emarda her iki memede fibroglandüler meme parankim doğal izlenmektedir.Her iki memeye ait yer kaplayıcı kitle lezyonu lehine bulgu saptanmamıştır.IV kontrast sonrası yapılan dinamik kontrastlı incelemede malignite kriteri taşıyan kontrastlanma paterni sergileyen kitle lezyonu lehine bulgu saptanmamıştır.Her iki memede areola-retroareolar bölge,kutanöz-subkutanöz doku doğal izlenmektedir.Hocam beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum.Hocam annemin psikolojisi bozuldu.Teşekkür ederim.
  Cevap :
 • Soru :
  figen kılıç
  21 Şubat 2017
  Merhaba, Pet-CT testimin sonucu hakkında yorumlarınızı alabilirmiyim? Klinik bilgi: Epilepsi nedeniyle ameliyat olan hastadan kontrol amacıyla PET- CT tetkiki istendi. BULGULAR: Sol inferior temporal ve sol meziotemporal bölgede cerrahi alanda simetriğine göre belirgin derecede azalmış hipometabolizma izlenmiştir. Beyin geri kalan gri kortikal yapılarında beklenen düzey ve simetride FGD tutulumu izlenmiştir. Subkortikal yapılar ve bazal ganglionlar normal görünümdedir. SONUÇ: Sol inferior temporal ve sol meziotemporal bölgede postop değişikliğe bağlı hipometabolizma ile uyumlu beyin FDG-PET/CT çalışması.
  Cevap :
 • Soru :
  buket buse bakırcı
  27 Nisan 2016
  Merhaba, Babama süreç esnasında oksijen seviyesi düştüğü için bronoskopi yapılamıyor ancak dr. sağ ciğer ve ciğerin kemiğinde kanser olduğunu, bronoskopi yapılamadığı için radyoterapi uygulayamadıklarını , uygulanırsa kanserde gerileme olacağını düşündüklerini iletti, bu hizmeti bronoskopi yapılmadan sizlerden alabilir miyiz?
  Cevap :
 • Soru :
  Hikmet Ehmedov
  04 Mart 2016
  salam çok rica ediyorum bana bu hastalıkla ilgili yardım edesiniz ben 4 yıldır hodgkin lenfoma hastasıyım 3 defediki ximyaterapiya alıyorum yine hastalık döner ışın olunmalı ama bana bakıda deyillərki bu hastalığa ışın olmaz neden olmaz bilmiyorum gelip istanbulda ışın edilebilir mi filmide gonderebilirim
  Cevap :
 • Soru :
  ayla taşkın
  23 Şubat 2016
  merhaba hocam.sol meme saat 5 yönünde gri skala incelemede yag dokusu ile izoekoik,harmonik görüntüler ile hafif hiperekoik olan,posterior akustik özellik göstermeyen,keskin sınırlı,5.8x3.4 mm boyutlarında,RDUS ile kanlanma izlenmeyen lezyon alanı (yogun içerikli kist?.adenozis?)izlenmektedir, sol meme 7 yönünde oval,düzgün sınırlı,santralinde ekojen çizgilenmesi bulunan ve bu nedenle öncelikle intramammarian lenf nodu olarak yorumlanan 6.4x3.4 mm boyutlarında düzgün sınırlı solid lezyon izlenmektedir sol meme saat 10 yönünde multilobule konturlu,uzun aksı cilde paralel,posterior akustik gölge oluşturmayan 14.1x7.5 mmboyutlarında solid lezyon izlenmiştir.RDUS ile lezyonun bipolar kanlanması bulumaktadır. elastografi incelemesinde;lezyondan elde edilen strain degerleri meme parankimine göre artmış sertlik derecesinde izlenmektedir(parankim Vs:1.55 m/sn,lezyon Vs: 3.6 m/sn).bu lezyon multiloüle konturlu olması ve kanlanması ile digerlerinden ayrılmaktadır.( geçen yıl US incelemede 14mm uzun aksta7mm kısa çapta olmak üzere tariflenmiş ) sol aksillada oval görünümlü en büyügünün kısa çapı 1 cm ulaşmayan ancak kortikal kalınlaşma bulguları içeren lenf nodları dikkati çekmektedir. sağ meme 10 yönünde pektoral fasiaya komşu yağ dokusuna göre hafif derecede hipoekoik olan,posterior akustik gölge oluşturmayan,oval,11.5x9.8 mm boyutlarında sınırları düzgün solid lezyon izlenmektedir. sağ meme 12 yönünde harmonik görüntüler ile hipoekoik hale gelen,oval,düzgün sınırlı,posterior akustik özellik göstermeyen 5.9x.3.1mm boyutlarında hipoekoik lezyon (adenozis?,yogun içerikli kist?) sağ memede kümeleşme göstermeyen dağınık yerleşimli çapları 5mm'ye ulaşmayan basit mikrokistler izlenmektedir sağ meme 5 yönünde gri skala incellemede yağ dokusu ile izoekoik,harmonik görüntüler ile hafif hiperekoik olan,posterior akustik özellik göstermeyen,keskin sınırlı,5.8x3.4mm boyutlarında,RDUS ile kanlanma izlenmeyen lezyon alanı (yogun içerikli kist?,adenozis?) izlenmektedir. SONUÇ:ACR BI-RADS 3
  Cevap :
 • Soru :
  firdevsi jafarov
  19 Şubat 2016
  merhaba alper bei,bein eshime mamografia ve exoskopi susp.cr.mammea sin yazib,kemoterapia lazim olsa nasil ulasalim sizinle?
 • Soru :
  Samet Ekmekci
  07 Şubat 2016
  Merhabalar hocam karın bölgesinde ağrı nedeniyle hastaneye gittik annemin safra kesesinde taş olduğunu ve iltihaplanma olduğunu söyleyip hemen ameliyat olması gerektiğini öğrendik ve kapalı ameliyat oldu.doktorumuz safra kesesi tümöründen şüphelendiğini söyledi ve patoloji için parça aldığını söyledi. Benim şuan ki sorum bu iltihap olabilir mi yoksa gerçekten tümör varmı varsa tedavisi Nasıl olmalı Nasıl bir yol izlenmeli saygılar
  Cevap :
 • Soru :
  Ali Şen
  11 Ocak 2016
  Merhaba benim babam ulser sikayetiyle gittigi hastaneden mide kanseri oldugu saptandi ve ameliyat olarak midesinin tamami alindi mamayla beslendikten sonra normal bi sekilde cok cigneyerek agiz yoluyla besleniyor ve durumu cok iyi gorunuyor bugun hastane raporunu aldik ve raporda az diferansiye adenokarsinom : pT4A pN3a pMX yaziyor. Babamin durumu tam olarak nedir lenflerde var denildi ve kematorapi gormesi gerektigi soylendi acaba diger organlara yayilmismidir kematorapi sartmidir ve kaldirabilirmi dozu ne olacaktir yasam suresi nedir durumu cokmu kotu lutfen cevaplarmisiniz kusura bakmayin allah sizlsrden razi olsun hayirli geceler
  Cevap :
 • Soru :
  nimet özgül
  02 Ocak 2016
  merhaba hocam ben panik atak teşhisiyle paxil 20mg kullanmıştı 5ay tam 12ayda yarım yarım 10mgseklinde kullandım siz bna bir ay süreyle 10mggün aşırı kullan sonlandır demiştiniz ancak ben iki aylık hamile oldugumu öğrenince biranda bıraktım iki gündür içmiyorum artık... acaba biranda bıraktığım için zararı yan etkisi olurmu acaba
  Cevap :
 • Soru :
  neslihan karadut
  25 Aralık 2015
  Merhaba, Annem 70 yaşında , 115 kg. Ve yıllardır bel fıtığı, diz problemleri olan bir bayan. Ağrıları çok fazlalaştı , kime gitsek mr istiyor. Fakat açık mr dahil göbek çeperinden dolayı bir türlü mr ‘a giremiyor. Mr olmadan bir tedavi yorum , olamazmı? Şeker ,kalp ve tansiyon rahatsızlıklarından dolayıda ameliyat riskli deniyor, kime gittiysek bir tedavi yolu öneremedi , en son 3 boyutlu temografi çektirdik. Aslında ameliyatlık olduğunu ama kilosundan dolayı riskli olduğunu söylüyorlar, anneme belden iğne yapılması gerekmektedir. Siz hastanenizde böyle bir işlem yapabiliryormusunuz, eğer yapabiliyorsanız, ilaç/iğne biz dışarıdanmı alıyoruz yoksa hastenenizde tedarik edebiliyormuyuz. Ağrıları çok fazla eğer yapabiliyor iseniz getirmek isterim. Kendisi kesinlikle ameliyat olmak istemiyor zaten. Ameliyat dışında bir tedavi yöntemi öneriniz olabilir mi? Çok çaresizim bu konuda yardımcı olabilirseniz getirebilirim.
  Cevap :
 • Soru :
  Barıs Kapsız
  16 Aralık 2015
  Merhaba, Su içme alışkanlığım hiç yok. Bu alışkanlığımı nasıl kazanabilirim? Teşekkürler...
 • Soru :
  Nimet Özgül
  10 Aralık 2015
  Merhaba zafer bey ben geçen yıl hastanizdim bana paxil vermiştiniz 5 ay tam kullandım sonra bırakmak istedim iylestigim için.iki ay yarım içip birakmami soylemistiniz ancak ben 12 ay dır yarım yarım içerek devam ettim.şimdi bebek düşündüğüm için bırakmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim nasıl birakabilirim. Birde bıraktıktan sonra çok aşırı yan etki yaparmi teşekkürler şimdiden.
  Cevap :

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.