print

Akciğer Kanseri Tanısı

30 Nisan 2021 Cuma | Bizden Haberler
Akciğer Kanseri Tanısı

Akciğer kanserini değerlendirmek için gelişmiş görüntüleme ve laboratuar testleri dahil olmak üzere son teknoloji tanı araçlarını kullanıyoruz. Bu teşhis değerlendirmesi yaklaşık bir hafta on gün sürer. Sonra birlikte, size yardımcı olmak için bütüncül onkoloji hizmetleriyle birlikte akciğer kanseri tedavi planı hazırlıyoruz.
 

Akciğer Kanseri Teşhisi
 

Öykü ve fizik muayene, akciğer kanseri için şüpheli belirti veya bulguların varlığını ortaya çıkarabilir.


Göğüs Röntgeni, herhangi bir yeni akciğer kanseri semptomu mevcut olduğunda en yaygın yöntemdir.


BT (bilgisayarlı tomografi) daha küçük ayrıntıları fark edecek olmalarıdır. Bazen taramadan önce intravenöz kontrast madde verilir. BT taraması hastayı minimum miktarda radyasyona maruz bırakır.


Düşük doz spiral BT taraması; akciğer kanseri taramasında kullanılır. Bu prosedür, özel bir CT tarayıcı gerektirir ve sigara içenlerde ve eski sigara içenlerde küçük akciğer kanserlerinin tanımlanmasında etkili bir araç olduğu gösterilmiştir.  Aynı zamanda, bu işlem sırasında normal BT'e  göre daha düşük doz radyasyon alınır.


Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları, bir tümörün konumu hakkında kesin ayrıntı gerektiğinde uygun olabilir.  


Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması, dokuların renkli görüntülerini üretmek için kısa ömürlü radyoaktif ilaçların kullanıldığı özel bir görüntüleme tekniğidir. BT taramaları ve MRI taramaları anatomik yapılara bakarken, PET taramaları dokuların işlevini ölçer. PET taramaları, bir tümör dokusunun aktif olarak büyüyüp büyümediğini


Kemik taramaları, bir bilgisayar ekranında veya filmde kemik görüntüleri oluşturmak için kullanılır. Doktorlar, akciğer kanserinin kemiklere yayılıp yayılmadığını (metastaz yapıp yapmadığını) belirlemek için kemik taraması isteyebilir.

Görüntüleme yöntemleri bize, kesin tanı için gerekli olan patolojik değerlendirme için şüpheli alandan örnekleme yapılması sağlanır. Patoloji için gerekli örneklemeler için ise hastaya ve lezyonun yerine göre farklı yöntemler kullanılır.


Balgam sitolojisi: Akciğer kanseri teşhisi, semptomlar ve röntgen çalışmaları akciğer kanseri için şüpheli olsa bile, her zaman bir patolog tarafından kötü huylu hücrelerin doğrulanmasını gerektirir. Tanı koymanın en basit yöntemi balgamın mikroskop altında incelenmesidir. Bu, en risksiz ve ucuz doku teşhis prosedürüdür, ancak kanser mevcut olsa bile tümör hücreleri her zaman balgamda bulunmayacağından kesin tan sağlama olasılığı çok azdır.


Bronkoskopi: Ağız yolundan ince ışıklı bir kanal ile girilerek hava yollarının fotoğraf ve videoları alınması, BT ve PET bildirilen sorunu yakından görmemizi ve hatta uygunsa teşhis için örneklenebilen (biyopsi) tümör alanlarını ortaya çıkarır.


İğne biyopsisi: Deriden ince iğne aspirasyonu (İİA), genellikle rehberlik amacıyla radyolojik görüntüleme ile gerçekleştirilir, akciğerlerdeki tümör nodüllerinden tanı için hücrelerin alınmasında yararlı olabilir. İğne biyopsileri, akciğer tümörü periferik olarak akciğerde bulunduğunda ve bronkoskopi ile örneklemeye erişilemediğinde özellikle yararlıdır. Prosedüre, akciğerlerden hava sızıntısı (pnomotoraks) riski (%3-%5)dir ve kolayca tedavi edilebilmektedir


Torakosentez: Bazen akciğer kanserleri, akciğerlerin koruyucu zarı (plevra) içinde sıvı birikmesine neden olur. Bu sıvının bir örneğinin ince bir iğne ile aspirasyonu (torasentez) kanser hücrelerini ortaya çıkarabilir ve tanı koyabilir.


Cerrahi prosedürler: Yukarıda bahsedilen yöntemlerden hiçbiri bir tanı sağlamazsa, tanı için tümör dokusu elde etmek için cerrahi yöntemler kullanılmalıdır.

Bunlar;  

            o Mediastinoskopi: ışıklı bir prob ile akciğerler arasındaki göğüs boşluğunun incelenmesini

            o Torakoskopik Biyopsi: kaburgalar arasından girilerek ışıklı bir prob ile araştırılacak olan yapıya ulaşılmasını sağlar


Kan testleri: Tek başına rutin kan testleri akciğer kanserini teşhis edemezken, vücutta eşlik eden biyokimyasal veya metabolik anormallikleri ortaya çıkarabilir. Hastanın genel olarak desteklenecek durumunu belirleyerek planlamaya yardımcı olur.

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.